ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory

Arkun Tatar.

Cited by (2)

Abstract
Objective: Five Factor Personality Inventory, when used in large samples for screening purposes may lead to difficulties and unhealthy results because of its length. The inventory contains 220 items and designed to assess five factors and seventeen sub dimensions. However, when only five factors need to be evaluated, administration of the long form of the inventory causes loss of time, effort and economic value. For this reason this study aims to develop a short form of the inventory to assess only the five factors of the scale. Methods: The data of the normative sample of 5239 participants of the inventory was divided into two. The first half consisting of 2000 participants was used for the selection of items, and the second half consisting of 3239 participants was used for cross validity study. The short form constructed was administered to a sample of 1518 participants as a third study. The results of the first two studies were compared with the data of the third study. Results: Out of the long form of the inventory 76 items for the five factors, 6 items for the social desirability dimension and 3 items as control items were selected by using item response theory. Various methods were used to determine the validity of the short form, and the correlations between the long and the short forms. High correlation coefficients were found for each of the factors of the long and the short forms in each of the three analyses of data. Structural validity of the short form was shown by explanatory and confirmatory factor analysis. Reliability values of the short form were close to the values of the long form in all of the studies. Test retest correlation coefficients of the short form were also high. All of the results showed very close factor values. Conclusion: It was seen that the developed short form of 85 items complied with five factor model and also protected the structure of the long form. Many strong correlations between the two forms showed that the short form represents the long form.

Key words: Five Factor Personality Inventory, short form, long form, personality inventoryBeş Faktör Kişilik Envanterinin Kısa Formunun geliştirilmesi

Ozet
Amaç: Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin tarama amaçlı geniş örneklem kullanımlarında, uzunluğu nedeniyle hem zorluklar yaşanmakta, hem de sağlıksız sonuçlar elde edilebilmektedir. İki yüz yirmi maddeden oluşan ölçek, beş faktör ile on yedi alt boyutla değerlendirilmektedir. Ancak sadece beş faktör sonucu istendiğinde ölçeğin tamamının uygulanması zaman, emek, ekonomik değer kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmayla ölçeğin beş faktör puanları vermeye yönelik kısa formunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İlgili çalışmalar doğrultusunda ölçeğin 5239 kişilik norm grubu verisi ikiye bölünmüştür. Verinin 2000 kişilik ilk yarısı madde seçmek için, 3239 kişilik ikinci yarısı da çapraz geçerlilik çalışması için kullanılmıştır. Oluşturulan kısa form, üçüncü çalışma kapsamında 1518 kişiye uygulanarak ilk iki çalışma sonuçları bu veriyle test edilmiştir. Bulgular: Madde Yanıt Kuramı ile ölçekten beş faktöre 76, sosyal istenilirlik boyutuna altı, kontrol maddesi olarak da üçü seçilmiştir. Kısa formun geçerliliği, kısa ve uzun form arasında bağıntıların belirlenmesi için birçok farklı yöntemlerle incelenmiştir. Üç veri grubunda da kısa form ile uzun form arasında faktörlerin her biri için yüksek bağıntı katsayıları bulunmuştur. Kısa formun yapısal geçerliliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle gösterilmiştir. Üç çalışma verisinde de kısa form güvenilirlikleri uzun form güvenilirliklerine yakın değerlerde gerçekleşmiştir. Kısa formun üçüncü çalışmada incelenen test-tekrar test bağıntıları da yüksektir. Tüm sonuçlarda beş faktörün birbirine çok yakın değerler gösterdikleri bulunmuştur. Sonuç: Geliştirilen 85 maddeli kısa formun hem beş faktör modeline uyduğu, hem de uzun form yapısını koruduğu görülmüştür. İki form arasındaki çok sayıdaki güçlü bağıntılar ise kısa formun uzun formu iyi temsil ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Beş Faktör Kişilik Envanteri, kısa form, uzun form, kişilik envanteri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arkun Tatar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2309
Downloaded: 1181
Cited: 2

REFERENCES
1. Funder DC. Personality. Annu Rev Psychol 2001; 52:197-221. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
2. Ashton MC, Lee K, Goldberg LR, de Vries RE. Higher order factors of personality: Do they exist? Pers Soc Psychol Rev 2009; 13:79-91.
3. Donnellan MB, Oswald FL, Baird BM, Lucas RE. The mini-IPIP scales: tiny-yet-effective measures of the Big Five factors of personality. Psychol Assess 2006; 18:192-203. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
4. Rammstedt B, Goldberg LR, Borg I. The measurement equivalence of Big-Five Factor markers for persons with different levels of education. J Res Pers 2010; 44:53-61. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
5. Goldberg LR. An alternative 'description of personality': the big-five factor structure. J Pers Soc Psychol 1990; 59:1216-1229. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
6. McCrae RR, John OP. An introduction to the fivefactor model and its applications. J Pers 1992; 60:175-215. [DOI via Crossref]   
7. Block J. A contrarian view of the five-factor approach to personality description. Psychol Bull 1995; 117:187-215. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
8. Goldberg LR. The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychol Assess 1992; 4:26-42. [DOI via Crossref]   
9. John OP, Srivastava S. The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. LA Pervin, OP John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research. New York: Guilford Press, 1999, p.102-138.
10. McCrae RR, Costa PT. Personality trait structure as a human universal. Am Psychol 1997; 52:509-516. [DOI via Crossref]   
11. Durrett C, Trull TJ. An evaluation of evaluative personality terms: A comparison of the Big Seven and Five-factor model in predicting psychopathology. Psychol Assess 2005; 17:359. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
12. Mullins-Sweatt SN, Lengel GJ. Clinical utility of the Five-factor model of personality disorder. J Pers 2012; 80:1615-1639. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
13. Saulsman LM, Page AC. The five-factor model and personality disorder empirical literature: A meta-analytic review. Clin Psychol Rev 2004; 23:1055-1085. [DOI via Crossref]   
14. Tatar A, Bildik T, Saltukoðlu G, Dinçel MG. Klinik olmayan örneklemde Beþ Faktör Kiþilik Envanteri belirti tarama amaçlý kullanýlabilir mi? Ön Çalýþma. FSM ÝAÝTBD 2014; 4:181-199. [DOI via Crossref]   
15. Widiger TA, Costa PT. Integrating normal and abnormal personality structure: the five-factor model. J Pers 2012; 80:1471-1506. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
16. Bagby RM, Bindseil KD, Schuller DR, et al. Relationship between the five-factor model of personality and unipolar, bipolar and schizophrenic patients. Psychiatry Res 1997; 70:83-94. [DOI via Crossref]   
17. Trull TJ, Sher KJ. Relationship between the fivefactor model of personality and Axis I disorders in a nonclinical sample. J Abnorm Psychol 1994; 103:350. [DOI via Crossref]   
18. Armon G, Toker S. The role of personality in predicting repeat participation in periodic health screening. J Pers 2013; 81:452-464. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
19. Mumpower DL. The fallacy of the short form. J Clin Psychol 1964; 20:111-113. [DOI via Crossref]   
20. Smith GT, McCarthy DM, Anderson KG. On the sins of short-form development. Psychol Assess 2000; 12:102-111. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
21. Donders J. A short form of the WISC-III for clinical use. Psychol Assess 1997; 9:15-20. [DOI via Crossref]   
22. Cole JC, Rabin AS, Smith TL, Kaufman AS. Development and validation of a Rasch-derived CES-D short form. Psychol Assess 2004; 16:360-372. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
23. Silverstein AB. Agreement between a short form and the full scale as a function of the correlation between them. J Clin Psychol 1989; 45:929-931. [DOI via Crossref]   
24. Smith GT, McCarthy DM. Methodological considerations in the refinement of clinical assessment instruments. Psychol Assess 1995; 7:300-308. [DOI via Crossref]   
25. Silverstein AB. Short forms of individual intelligence tests. Psychol Assess 1990; 2:3-11. [DOI via Crossref]   
26. Butcher JN, Hostetler K. Abbreviating MMPI item administration: What can be learned from the MMPI for the MMPI-2? Psychol Assess 1990; 2:12-21.
27. Silverstein AB. Critique of a doppelt-type short form of the WAIS-R. J Clin Psychol 1990; 46:333-339. [DOI via Crossref]   
28. Francis LJ. The development of an abbreviated form of the Revised Junior Eysenck Personality Questionnaire (JEPQR-A) among 13-15 year olds. Pers Individ Dif 1996; 21:835-844. [DOI via Crossref]   
29. Costa PT, McCrae RR. Professional Manual for the NEO PI-R and NEO-FFI. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1992.
30. Saucier G. Mini-markers: A brief version of Goldberg's unipolar Big-Five markers. J Pers Assess 1994; 63:506-516. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
31. Gosling SD, Rentfrow PJ, Swann WB. A very brief measure of the Big-Five personality domains. J Res Pers 2003; 37:504-528. [DOI via Crossref]   
32. Tsaousis I, Kerpelis P. The Traits Personality Questionnaire 5 (TPQue5): Psychometric Properties of a Shortened Version of a Big Five Measure. Eur J Psychol Assess 2004; 20:180-191. [DOI via Crossref]   
33. Buchanan T, Johnson JA, Goldberg LR. Implementing a five-factor personality inventory for use on the internet. Eur J Psychol Assess 2005; 21:115-127. [DOI via Crossref]   
34. Bacanlý H, Ýlhan T, Aslan S. Beþ faktör kuramýna dayalý bir kiþilik ölçeðinin geliþtirilmesi: sýfatlara dayalý kiþilik testi (SDKT). Türk EBD 2009; 7:261-279.
35. Gulgoz S. Five-factor model and the NEO-PI-R in Turkey. RR McCrae, J Allik (Eds.), The Five-factor Model of Personality Across Cultures, New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002, p.175-196.
36. Somer O, Korkmaz M, Tatar A. Beþ Faktör Kiþilik Envanteri'nin geliþtirilmesi-I: Ölçek ve alt ölçeklerin oluþturulmasý. Turk Psikol Derg 2002; 17:21-33.
37. Somer O, Korkmaz M, Tatar A. Kuramdan Uygulamaya Beþ Faktör Kiþilik Modeli ve Beþ Faktör Kiþilik Envanteri (5FKE). Ýzmir: Ege Üniversitesi Basýmevi, 2004.
38. Levy P. The correction for spurious correlation in the evaluation of short-form tests. J Clin Psychol 1967; 23:84-86. [DOI via Crossref]   
39. Nunnally J, Bernstein I. Psychometric Theory. Third ed., New York: McGraw-Hill, 1994.
40. Silverstein AB. Equal weighting vs. differential weighting of subtest scores on short forms of Wechsler's intelligence scales. J Clin Psychol 1987; 43:714-720. [DOI via Crossref]   
41. Macdonald P, Paunonen SV. A Monte Carlo comparison of item and person statistics based on item response theory versus classical test theory. Educ Psychol Meas 2002; 62:921-943. [DOI via Crossref]   
42. Chiu T-W, Camilli G. Comment on 3PL IRT Adjustment for Guessing. Appl Psych Meas 2013; 37:76-86. [DOI via Crossref]   
43. Fraley RC, Waller NG, Brennan KA. An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. J Pers Soc Psychol 2000; 78:350. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
44. Harvey RJ, Hammer AL. Item response theory. Couns Psychol 1999; 27:353-383. [DOI via Crossref]   
45. Oswald FL, Shaw A, Farmer WL. Comparing Simple Scoring With IRT Scoring of PersonalityMeasures The Navy Computer Adaptive Personality Scales. Appl Psych Meas 2015; 39:144-154. [DOI via Crossref]   
46. Holden RR, Fekken GC. The NEO Five-Factor Inventory in a Canadian context: Psychometric properties for a sample of university women. Pers Individ Dif 1994; 17:441-444. [DOI via Crossref]   
47. Schut B, Hutzell R, Swint E, Gaston C. CPI shortform incorporating MMPI shared items: Construction, cross validation comparison. J Clin Psychol 1980; 36:940-944. [DOI via Crossref]   
48. Zytowski DG, Hudson J. The validity of split-half abbreviations of the WAIS. J Clin Psychol 1965; 21:292-294. [DOI via Crossref]   
49. Harvey RJ, Murry WD, Markham SE. Evaluation of three short-form versions of the Myers-Briggs Type Indicator. J Pers Assess 1994; 63:181-184. [DOI via Crossref]   
50. Brooker BH, Cyr J. Tables for clinicians to use to convert WAIS-R short forms. J Clin Psychol 1986; 42:982-986. [DOI via Crossref]   

This Article Cited By the following articles

The relationship of anthropometric measurements with psychological criteria in female athletes
Psychology, Health & Medicine 2017; 22(3): 325.

1
 
REKREASYONEL OLARAK AKTİF ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİNİN İNCELENMESİ
2017; (): 135.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Arkun Tatar. [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977


Web Style

Arkun Tatar. [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=202977 [Access: January 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.202977


AMA (American Medical Association) Style

Arkun Tatar. [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977Vancouver/ICMJE Style

Arkun Tatar. [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2016), [cited January 22, 2019]; 17(Supplement 1): 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977Harvard Style

Arkun Tatar (2016) [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. Anadolu Psikiyatri Derg, 17 (Supplement 1), 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977Turabian Style

Arkun Tatar. 2016. [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (Supplement 1), 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977Chicago Style

Arkun Tatar. "[The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]." Anatolian Journal of Psychiatry 17 (2016), 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977MLA (The Modern Language Association) Style

Arkun Tatar. "[The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]." Anatolian Journal of Psychiatry 17.Supplement 1 (2016), 14-23. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.202977APA (American Psychological Association) Style

Arkun Tatar (2016) [The development of Short-Form Five Factor Personality Inventory]. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (Supplement 1), 14-23. Turkish. doi:10.5455/apd.202977

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 16 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]