ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers

Menekşe Sıla Yazar, Ahmet Alper Depçe, Özlem Devrim Balaban, Derya İpekçioğlu, Nezih Eradamlar.

Cited by (2)

Abstract
Aim: Alcohol and substance use are the most common comorbidities among patients with schizophrenia, with significantly higher levels of burden reported among primary caregivers. In this study, we aimed to assess the impact of alcohol and substance use on caregivers, and the effects of the severity of disease symptoms and certain attributes of patients and their primary caregivers on the burden, depressive symptoms, quality of life, and anxiety levels of caregivers.
Methods: We recruited 100 patients with schizophrenia according to DSM-IV TR from inpatient clinics of Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology, and Neurosurgery and their primary caregivers from September 2010 to March 2011. The severity of patient symptoms was assessed using the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). All caregivers completed the Sociodemographic and Clinical data form, The Zarit Burden Scale, Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, and WHO Quality of life-BREF.
Results: The ages of caregivers and patients were 23–68 and 20–65 years, respectively. The primary caregiver was the patient’s mother in 53% of cases. We found levels of burden that were significantly higher for caregivers of patients with alcohol or substance use, and these were positively correlated with the positive psychotic subscale of PANSS. Caregivers of patients without alcohol and substance use had significantly higher scores for psychological and social relationship domains of WHOQOL-BREF.
Discussion: Alcohol and substance use disorder which causing more complicated and severe needs of schizophrenia patients is associated with increased level of caregiver burden, depression and anxiety levels and decreased quality of life. Our findings suggest that there is a significant relationship between caregiver burden and alcohol and substance use by patients with schizophrenia.

Key words: Schizophrenia, Alcohol or Substance Use Disorders, Caregiver BurdenErkek şizofreni hastalarında alkol ve madde kullanım bozukluğu varlığının bakım veren yükü, yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisi

Ozet
Amaç: Alkol ve madde kullanımı, şizofreni hastalarında görülen en yaygın eş tanılardan biridir ve bu durum şizofreni hastalarına bakım verenlerin belirgin olarak artmış bakım veren yükü bildirmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, şizofreni hastalarında alkol ve madde kullanımı eş tanısının varlığının ve belirtilerin niteliğinin bakım veren yükü, yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği akut erkek servisine yatırılan, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konmuş olan, alkol ve madde kullanım bozukluğu eş tanısı bulunan 50 hasta ve onların birincil bakım verenleri ile alkol ve madde kötüye kullanımı eş tanısı olmayan 50 şizofreni hastası ve onların birincil bakım verenleri basit rastgele tabakalama yöntemiyle çalışmaya alındı. Hastalar, hastalık süresi ve atak sayısı; bakım verenler yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yönünden eşleştirildi. Tüm bakım veren katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu uygulandı. Hastaların belirti şiddetini değerlendirmek için Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Sonuçlar: Bakım verenlerin yaşları 23-68 ve hastaların yaşları 20-65 arasındaydı. Bakım verenlerin %53’ünde bakım veren hastanın annesiydi. Alkol ve madde kullanımı eş tanısı olan şizofreni hastalarının bakım verenlerinde, bakım veren yükü düzeyini, eş tanının olmadığı hastaların bakım verenlerine göre belirgin düzeyde yüksek olarak bulduk. Bakım veren yükü, pozitif belirtiler alt ölçeği ile pozitif olarak korelasyon göstermekteydi. DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formunun ruhsal ve sosyal alt boyutu alkol ve madde kullanımı eş tanısının olmadığı hastaların bakım verenlerinde, eş tanı olanların bakım verenlerine göre belirgin olarak yüksek bulduk. Tartışma: Şizofreni hastalarının gereksinmelerini yoğun ve karmaşık hale getiren alkol ve/veya madde kullanım bozukluğu varlığının, bakım veren yükünde artma ve yaşam kalitesinde azalma ile ilişkili olduğunu bildirilmiştir. Bakım verme eyleminin, bakım verenin yaşamına getirdiği olumsuz sonuçlar ve daha karmaşık sorunlara yol açan söz konusu eş tanının varlığı depresyon ve anksiyete düzeylerinde de artışa neden olmaktadır. Sonuç olarak, bulgularımız şizofreni hastalarında alkol ve madde kullanımı eş tanısının, artmış bakım veren yükü, azalmış yaşam kalitesi ve artmış depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Bakımverenyükü


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Menekşe Sıla Yazar
Articles by Ahmet Alper Depçe
Articles by Özlem Devrim Balaban
Articles by Derya İpekçioğlu
Articles by Nezih Eradamlar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1758
Downloaded: 621
Cited: 2

This Article Cited By the following articles

Relation Among Anxiety and Family Burden in Primary First-Degree Caregivers of Outpatients with Mental Disorders in Turkey
Issues in Mental Health Nursing 2018; 39(2): 142.

1
 
Relation Among Anxiety and Family Burden in Primary First-Degree Caregivers of Outpatients with Mental Disorders in Turkey
Issues in Mental Health Nursing 2017; (): 1.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380


Web Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=215380 [Access: February 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.215380


AMA (American Medical Association) Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380Vancouver/ICMJE Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2017), [cited February 19, 2019]; 18(1): 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380Harvard Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar (2017) [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. Anadolu Psikiyatri Derg, 18 (1), 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380Turabian Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. 2017. [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380Chicago Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. "[Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]." Anatolian Journal of Psychiatry 18 (2017), 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380MLA (The Modern Language Association) Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar. "[Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]." Anatolian Journal of Psychiatry 18.1 (2017), 5-12. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.215380APA (American Psychological Association) Style

Menekse Sila Yazar, Ahmet Alper Depce, Ozlem Devrim Balaban, Derya Ipekcioglu, Nezih Eradamlar (2017) [Impact of alcohol and substabce use by patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety and depression levels of primary caregivers]. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 5-12. Turkish. doi:10.5455/apd.215380

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 16 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]