ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study

Aysun Kara Uzun, Bahar Çuhacı Çakır, Çağatay Uğur, Zeynep Paksoy.

Abstract
Objective: American Academy of Pediatrics recommends autism-specific screening at 18 and 24 months of age. This study is a cross-sectional study involving a period of 4 months and investigating the validation and reliability of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test (M-CHAT) and the incidence of autism spectrum disorders (ASD) in our study population. Methods: Four hundred and seventy-one healthy toddlers aged 18-30 months were screened in well-child clinic between June 2017 and September 2017. It was administered to the caregivers by a nurse by face-to-face interview. Screen positive children were reffered to child and adolescent psychiatry clinic for psychiatric evaluation. Results: Of all participants, 264 were boys (56.1%) and 207 girls (43.9%). The mean age was found as 24.5 and 24 months in boys and girls, respectively. The risk of ASD was found as 8/1.000 with the M-CHAT and the incidence was found as 6/1.000 after the psychiatric assessment.We found a sensitivity of 100%; a specificity of 0.95; a positive predictive value of 0.75; and a negative predictive value of 100% and accurate discri-mination rate of 0.96. Cronbach’s α reliability coefficient, which was calculated for internal consistency to determine the reliability in the group which underwent the test was found to be 0.96 for the 23 items and 0.98 for the six critical items. Conclusion: M-CHAT is a useful tool in Turkey for screening children for ASD in primary care when adapted to populations with different cultures. (Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20(x):xx-xx)

Key words: ASD, M-CHAT, developmental screening, early detection



18-30 ay aralığındaki çocukların otizm spectrum bozukluğu açısından Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği Türkçe Sürümü ile değerlendirilmesi: Kesitsel çalışma

Ozet
Amaç: Amerikan Pediatri Akademisi, 18 ve 24. aylarda otizme özgü tarama yapılmasını önermiştir. Bu çalışma değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeğinin (M-CHAT) geçerliliğini ve güvenilirliğini ve otizm spektrum bozukluklarının (OSB) görülme sıklığını çalışma popülasyonumuzda dört aylık bir dönemi kapsayan bir sürede araştıran kesitsel bir çalışmadır. Yöntem: Kliniğimizde Haziran 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında 18-30 aylık toplam 471 sağlıklı çocuk tarandı. Bu değerlendirmeler bakımverenlerle yüz yüze görüşerek bir hemşire tara-fından uygulanmıştır. Ölçek değerlendirmeleri pozitif olan çocuklar psikiyatrik değerlendirme için çocuk ve ergen psikiyatri kliniğine yönlendirildi. Bulgular: Katılımcıların 264'ü erkek (%56.1) ve 207’si kızdı (%43.9). Erkek ve kızlarda ortalama yaş 24.5 ve 24 ay olarak bulundu. OSB riski M-CHAT ile 8/1.000 ve psikiyatrik değerlendirmeden sonra ise sıklık 6/1.000 olarak saptandı. Biz %100 duyarlılık, 0.95 özgüllük, 0.75'lik bir pozitif öngörü değeri, %100 negatif tahmin değeri ve 0.96 kesin ayırıcılık oranı bulduk. Test edilen grupta güvenilirlik için Cronbach-α iç tutarlılık katsayısı 23 madde için 0.96 ve altı kritik madde için 0.98 olarak bulunmuştur. Sonuç: M-CHAT, Türkiye'de farklı kültürlere sahip popülasyonlara uyarlandığında ilk basamakta OSB’li çocukları saptamak için kullanılan yararlı bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: OSB, M-CHAT, gelişimsel tarama, erken tanı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Kara Uzun
Articles by Bahar Çuhacı Çakır
Articles by Çağatay Uğur
Articles by Zeynep Paksoy
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 77
Downloaded:
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. doi:10.5455/apd.2156


Web Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=2156 [Access: November 21, 2018]. doi:10.5455/apd.2156


AMA (American Medical Association) Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. doi:10.5455/apd.2156



Vancouver/ICMJE Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. doi:10.5455/apd.2156



Harvard Style

Uzun, A. K., Cakir, . B. C., Ugur, . C. & Paksoy, . Z. (0) Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. doi:10.5455/apd.2156



Turabian Style

Uzun, Aysun Kara, Bahar Cuhaci Cakir, Cagatay Ugur, and Zeynep Paksoy. 0. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. doi:10.5455/apd.2156



Chicago Style

Uzun, Aysun Kara, Bahar Cuhaci Cakir, Cagatay Ugur, and Zeynep Paksoy. "Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study." doi:10.5455/apd.2156



MLA (The Modern Language Association) Style

Uzun, Aysun Kara, Bahar Cuhaci Cakir, Cagatay Ugur, and Zeynep Paksoy. "Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study." doi:10.5455/apd.2156



APA (American Psychological Association) Style

Uzun, A. K., Cakir, . B. C., Ugur, . C. & Paksoy, . Z. (0) Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. doi:10.5455/apd.2156





Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]