ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study

Aysun Kara Uzun, Bahar Çuhacı Çakır, Çağatay Uğur, Zeynep Paksoy.

Abstract
Objective: American Academy of Pediatrics recommends autism-specific screening at 18 and 24 months of age. This study is a cross-sectional study involving a period of 4 months and investigating the validation and reliability of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test (M-CHAT) and the incidence of autism spectrum disorders (ASD) in our study population. Methods: Four hundred and seventy-one healthy toddlers aged 18-30 months were screened in well-child clinic between June 2017 and September 2017. It was administered to the caregivers by a nurse by face-to-face interview. Screen positive children were reffered to child and adolescent psychiatry clinic for psychiatric evaluation. Results: Of all participants, 264 were boys (56.1%) and 207 girls (43.9%). The mean age was found as 24.5 and 24 months in boys and girls, respectively. The risk of ASD was found as 8/1.000 with the M-CHAT and the incidence was found as 6/1.000 after the psychiatric assessment.We found a sensitivity of 100%; a specificity of 0.95; a positive predictive value of 0.75; and a negative predictive value of 100% and accurate discri-mination rate of 0.96. Cronbach’s α reliability coefficient, which was calculated for internal consistency to determine the reliability in the group which underwent the test was found to be 0.96 for the 23 items and 0.98 for the six critical items. Conclusion: M-CHAT is a useful tool in Turkey for screening children for ASD in primary care when adapted to populations with different cultures. (Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20(x):xx-xx)

Key words: ASD, M-CHAT, developmental screening, early detection18-30 ay aralığındaki çocukların otizm spectrum bozukluğu açısından Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği Türkçe Sürümü ile değerlendirilmesi: Kesitsel çalışma

Ozet
Amaç: Amerikan Pediatri Akademisi, 18 ve 24. aylarda otizme özgü tarama yapılmasını önermiştir. Bu çalışma değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeğinin (M-CHAT) geçerliliğini ve güvenilirliğini ve otizm spektrum bozukluklarının (OSB) görülme sıklığını çalışma popülasyonumuzda dört aylık bir dönemi kapsayan bir sürede araştıran kesitsel bir çalışmadır. Yöntem: Kliniğimizde Haziran 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında 18-30 aylık toplam 471 sağlıklı çocuk tarandı. Bu değerlendirmeler bakımverenlerle yüz yüze görüşerek bir hemşire tara-fından uygulanmıştır. Ölçek değerlendirmeleri pozitif olan çocuklar psikiyatrik değerlendirme için çocuk ve ergen psikiyatri kliniğine yönlendirildi. Bulgular: Katılımcıların 264'ü erkek (%56.1) ve 207’si kızdı (%43.9). Erkek ve kızlarda ortalama yaş 24.5 ve 24 ay olarak bulundu. OSB riski M-CHAT ile 8/1.000 ve psikiyatrik değerlendirmeden sonra ise sıklık 6/1.000 olarak saptandı. Biz %100 duyarlılık, 0.95 özgüllük, 0.75'lik bir pozitif öngörü değeri, %100 negatif tahmin değeri ve 0.96 kesin ayırıcılık oranı bulduk. Test edilen grupta güvenilirlik için Cronbach-α iç tutarlılık katsayısı 23 madde için 0.96 ve altı kritik madde için 0.98 olarak bulunmuştur. Sonuç: M-CHAT, Türkiye'de farklı kültürlere sahip popülasyonlara uyarlandığında ilk basamakta OSB’li çocukları saptamak için kullanılan yararlı bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: OSB, M-CHAT, gelişimsel tarama, erken tanı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Kara Uzun
Articles by Bahar Çuhacı Çakır
Articles by Çağatay Uğur
Articles by Zeynep Paksoy
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1572
Downloaded: 128
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 196-203. doi:10.5455/apd.2156


Web Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=2156 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.2156


AMA (American Medical Association) Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 196-203. doi:10.5455/apd.2156Vancouver/ICMJE Style

Uzun AK, Cakir BC, Ugur C, Paksoy Z. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited June 27, 2019]; 20(2): 196-203. doi:10.5455/apd.2156Harvard Style

Uzun, A. K., Cakir, . B. C., Ugur, . C. & Paksoy, . Z. (2019) Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 196-203. doi:10.5455/apd.2156Turabian Style

Uzun, Aysun Kara, Bahar Cuhaci Cakir, Cagatay Ugur, and Zeynep Paksoy. 2019. Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 196-203. doi:10.5455/apd.2156Chicago Style

Uzun, Aysun Kara, Bahar Cuhaci Cakir, Cagatay Ugur, and Zeynep Paksoy. "Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 196-203. doi:10.5455/apd.2156MLA (The Modern Language Association) Style

Uzun, Aysun Kara, Bahar Cuhaci Cakir, Cagatay Ugur, and Zeynep Paksoy. "Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 196-203. Print. doi:10.5455/apd.2156APA (American Psychological Association) Style

Uzun, A. K., Cakir, . B. C., Ugur, . C. & Paksoy, . Z. (2019) Evaluation of toddlers aged between 18 and 30 months for autism spectrum disorders using the Turkish version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers Test: A cross-sectional study. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 196-203. doi:10.5455/apd.2156

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]