ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence

Oğuzhan Zahmacıoğlu, Emine Zinnur Kılıç.

Abstract
Objective: Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders that begins in childhood. By using self-esteem and loneliness scales, our aim was to compare the adolescents who were diagnosed “early” and are currently receiving treatment with the ones with “late” diagnoses. By examining loneliness and self-esteem directly, we wish to emphasize a possibility of positive impact of early diagnosis and treatment. We hypothesized that the duration of treatment is an important factor in reducing several negative psychosocial impacts of ADHD. Methods: The study included 62 adolescent patients with a “late” ADHD diagnosis between the ages of 12 and 14 years, and 55 adolescent patients with “early” diagnosis between the ages of 6 and 8 years who have been followed up regularly with appropriate treatment for nearly 6 years. These groups were compared with regard to self-esteem and feelings of loneliness. Results: The UCLA Loneliness Scale scores were higher, but the Rosenberg Self-esteem Scale scores were lower in the late-diagnosed group. These results did not change with regard to ADHD subtypes and gender. Conclusion: The late-diagnosed adolescents with ADHD feel they are alone more than the early-diagnosed adolescents, and they like themselves less compared to the early-diagnosed group.

Key words: ADHD, adolescent, methylphenidate treatment, psychosocial effects of treatmentDEHB’nin erken tanı ve tedavisi, ergenliğe güvenli bir geçiş için önemlidir

Ozet
Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan, en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Amacımız, "erken" tanı konmuş ve halen tedavi edilmekte olan ergenleri, "geç" tanı konan başka bir grup ergenle, benlik saygısı ve yalnızlık ölçeklerini kullanarak karşılaştırmaktı. Yalnızlık ve benlik saygısı bağlamında yapılacak bu araştırmayla, erken tanı ve tedavinin olası olumlu etkilerini vurgulamak istedik. Tedavi süresinin, DEHB’nin birçok olumsuz psikososyal etkilerini azaltmada önemli bir etken olduğunu varsaydık. Yöntem: Çalışmaya, 12 ve 14 yaşları arasında “geç” DEHB tanısı konan 62 ergen hasta ve yaklaşık altı yıldır uygun tedavi ile düzenli olarak izlenmiş, 6-8 yaşları arasında “erken” tanı konmuş 55 ergen hasta alındı. Bu gruplar benlik saygısı ve yalnızlık duyguları bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: Geç tanı grubunda UCLA Yalnızlık Ölçeği puanları daha yüksek, ancak Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puanları düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar DEHB alt tipleri ve cinsiyet bakımından değişmemektedir. Sonuç: Geç DEHB tanısı konan grup, erken tanı konan gruba göre kendilerini daha yalnız hissetmekte, kendilerini daha az sevmektedirler.

Anahtar Kelimeler: DEHB, ergen, DEHB tedavisi, tedavinin psikososyal etkileri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Oğuzhan Zahmacıoğlu
Articles by Emine Zinnur Kılıç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1618
Downloaded: 419
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 79-84. doi:10.5455/apd.220054


Web Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=220054 [Access: February 19, 2019]. doi:10.5455/apd.220054


AMA (American Medical Association) Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 79-84. doi:10.5455/apd.220054Vancouver/ICMJE Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. Anadolu Psikiyatri Derg. (2017), [cited February 19, 2019]; 18(1): 79-84. doi:10.5455/apd.220054Harvard Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic (2017) Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. Anadolu Psikiyatri Derg, 18 (1), 79-84. doi:10.5455/apd.220054Turabian Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. 2017. Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 79-84. doi:10.5455/apd.220054Chicago Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. "Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence." Anatolian Journal of Psychiatry 18 (2017), 79-84. doi:10.5455/apd.220054MLA (The Modern Language Association) Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic. "Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence." Anatolian Journal of Psychiatry 18.1 (2017), 79-84. Print. doi:10.5455/apd.220054APA (American Psychological Association) Style

Oguzhan Zahmacioglu, Emine Zinnur Kilic (2017) Early diagnosis and treatment of ADHD are important for a secure transition to adolescence. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 79-84. doi:10.5455/apd.220054

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 16 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]