ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum

Mine Şahingöz, Cem Gökçen, İkbal Çivi İnanlı.

Abstract
Objective: The aim of this study is to investigate the family functioning and frequency of psychiatric disorders in mothers of pre-school children (between ages 2 and 6) who referred to child and adolescent psychiatry outpatient clinic for anger, mischievousness, unruliness, temper tantrum complaints and who were not diagnosed any psychiatric disorder. Methods: Sixty-two children aged between 2 and 6 years and their mothers were included in the study. The control group consisted of 55 mothers of children who were not admitted to psychiatry clinic and without any psychiatric disorders. Diagnostic interviews of the parents were conducted with Structured Clinical Interview for Axis-I Disorders (SCID-I). Family functioning was evaluated with McMaster Family Assessment Device. Results: The frequency of psychopathology was higher in the mothers of children referred to child psychiatry outpatient clinic with anger, mischievousness, unruliness, and temper tantrum complaints than the controls. At least one psychiatric disorder was diagnosed in 51.6% of mothers of study group, meanwhile this ratio was 26.8% in the control group. More frequent psychiatric disorders were major depressive disorder (27.4%), generalized anxiety disorder (19.4%), and obsessive compulsive disorder (17.7%). Similarly, family functioning perceived by mothers in the study group was poorer than the controls. Conclusion: The results of this study suggested that half of the mothers who brought their children for the behavioral problems to the outpatient clinic were suffering from a psychiatric disorder. The mothers of children, who referred to the child psychiatry outpatient clinic with these complaints, need to be screened for psychiatric symptoms and guide for a psychiatric assistance if necessary.

Key words: Anger, mother-child relations, family functioning, maternal psychopathology, temper tantrumÇocuk psikiyatri kliniğine öfke patlaması yakınmalarıyla başvuran çocukların annelerinde psikiyatrik bozukluklar ve aile işlevselliği

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuk psikiyatri polikliniğine sinirlilik, öfke patlamaları, söz dinlememe ve yaramazlık yakınmaları ile başvuran ve herhangi bir ruhsal bozukluk saptanmayan okul öncesi çağdaki (2-6 yaşları arası) çocukların annelerinde psikiyatrik bozuklukların sıklığını ve aile işlevselliğini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 2-6 yaşları arasındaki 62 çocuk ve anneleri alınmıştır. Çocuk psikiyatri polikliniğine başvuru öyküsü olmayan ve herhangi bir psikiyatrik bozukluk bulunmayan 55 çocuk ve annesi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Tanı görüşmeleri Structured Clinical Interview for DSM Axis-I Disorders (SCID-I) Türkçe örneği ile yapılmıştır. Aile işlevselliği ise Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Sinirlilik, öfke patlamaları, söz dinlememe ve yaramazlık yakınmalarıyla polikliniğe başvuran çocukların annelerinde psikopatoloji sıklığı kontrol grubundan daha yüksekti. Çalışma grubu annelerin %51.6’sında en az bir psikiyatrik bozukluk saptanırken, kontrol grubunda bu oran %26.8’di. En sık konulan psikiyatrik tanılar majör depresyon (%27.4), yaygın anksiyete bozukluğu (%19.4) ve obsesif kompulsif bozukluktu (%17.7). Benzer şekilde, çalışma grubu annelerinin kontrol grubuna göre algıladıkları aile işlevlerinin daha sağlıksız olduğu saptanmıştır. Tartışma: Çalışmamızın bulguları çocuk psikiyatri polikliniğine bazı sorunlu davranışlarla başvuran annelerin yarısında psikiyatrik bir bozukluk bulunduğunu göstermektedir. Bu yakınmalarla polikliniğe başvuran çocuklarla birlikte annelerin de değerlendirilmesi ve gerektiğinde psikiyatrik yardım almaya yönlendirilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sinirlilik, anne-çocuk ilişkisi, aile fonksiyonları, anne psikopatolojisi, öfke patlamaları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mine Şahingöz
Articles by Cem Gökçen
Articles by İkbal Çivi İnanlı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4157
Downloaded: 545


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(4): 387-394. doi:10.5455/apd.246897


Web Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=246897 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.246897


AMA (American Medical Association) Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(4): 387-394. doi:10.5455/apd.246897Vancouver/ICMJE Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. Anadolu Psikiyatri Derg. (2017), [cited April 01, 2020]; 18(4): 387-394. doi:10.5455/apd.246897Harvard Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli (2017) Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. Anadolu Psikiyatri Derg, 18 (4), 387-394. doi:10.5455/apd.246897Turabian Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. 2017. Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (4), 387-394. doi:10.5455/apd.246897Chicago Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. "Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum." Anatolian Journal of Psychiatry 18 (2017), 387-394. doi:10.5455/apd.246897MLA (The Modern Language Association) Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli. "Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum." Anatolian Journal of Psychiatry 18.4 (2017), 387-394. Print. doi:10.5455/apd.246897APA (American Psychological Association) Style

Mine Sahingoz, Cem Gokcen, Ikbal Civi Inanli (2017) Psychiatric disorders and family functioning in mothers of children admitting to the child psychiatry clinic with temper tantrum. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (4), 387-394. doi:10.5455/apd.246897