ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women

Nil Küçük, Meltem Mecdi Kaydırak, Çiğdem Aydın Bilge, Nevin Hotun Şahin.

Abstract
Objective: The study was put into practice as descriptive in the aim of evaluating the effect of obesity on self-respect and sexuality in women. Methods: The sample of the study consisted of 184 volunteer women who didn't go through menopause, had the body mass index of (BMI)≥30 kg/m2. The data of the study was collected by Rosenberg Self Esteem Scale, Body Perception Scale and Female Sexual Satisfaction Scale. Results: The women were determined as having high self-esteem level and as having low body-image level. It is also determined that as the BMI of the women increased, the body image of the women decreased significantly, and there is no significant connection in between BMI and sexual satisfaction. Discussion: It was detected that as the body image of the obese women decreased, their sexual satisfaction decreased significantly and self-esteem of the women effected the sexual satisfaction of the women.

Key words: obesity, sexuality, body image, self-esteemKadınlarda obezitenin benlik saygısı ve cinselliğe etkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışma kadınlarda obezitenin benlik saygısı ve cinselliğe etkisini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma örneklemi Eylül 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran, beden kitle indeksi ≥30kg/m2 olan, menopoza girmemiş ve çalışmaya katılmaya gönüllü 184 kadından oluşmuştur. Araştırmada veriler toplanırken Tanımlayıcı Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden Algısı Ölçeği ve Kadın Cinsel Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar: Kadınların benlik saygılarının yüksek ve beden algılarının düşük olduğu saptanmıştır. Kadınlarda benlik saygısı ve beden algısının yaşın artmasıyla azaldığı ve beden kitle indeksi ile cinsel memnuniyetleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Tartışma: Sonuç olarak obez kadınlarda beden algısı olumsuz etkilendiğinde cinsel memnuniyetin azaldığı ve benlik saygısının cinsel memnuniyetlerini etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, cinsellik, beden algısı, benlik saygısı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nil Küçük
Articles by Meltem Mecdi Kaydırak
Articles by Çiğdem Aydın Bilge
Articles by Nevin Hotun Şahin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1404
Downloaded: 803
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148


Web Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=266148 [Access: December 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.266148


AMA (American Medical Association) Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148Vancouver/ICMJE Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited December 13, 2018]; 19(2): 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148Harvard Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin (2018) [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148Turabian Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. 2018. [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148Chicago Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. "[Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148MLA (The Modern Language Association) Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin. "[Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 126-134. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.266148APA (American Psychological Association) Style

Nil Kucuk, Meltem Mecdi Kaydirak, Cigdem Aydin Bilge, Nevin Hotun Sahin (2018) [Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 126-134. Turkish. doi:10.5455/apd.266148

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]