ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents

Selma Tural Hesapçıoğlu, Habibe Yeşilova Meraler, Filiz Ercan.

Abstract
Objective: Bullying, which has negative effects on teaching and learning environment in schools, may be associated with some psychiatric disorders causatively or consequentially. The purpose of this study was to examine the suicidal ideation, depressive symptoms, and self-esteem in high school students with respect to their involvement in the cycle of bullying. Methods: The study was conducted in students of five secondary schools in a city in Turkey, who were selected with simple random sampling method. Peer Bullying Questionnaire, Beck Depression Inventory, Coopersmith Self-Esteem Scale were applied. Results: The data obtained from students in 1173, which were fully completed, were analyzed. Bullying victims, bullies, and people in the bullying cycle have higher depressive symptoms, lower self-esteem, and higher suicide tendencies than non-victims, non-bullies and people not involved in the bullying cycle, respectively. Being bullied increases the suicide ideation risk with an odds ratio of 1.447 and bullying increases the suicide ideation risk with an odds ratio of 1.663. Age, female sex, low self-esteem, victimization, and bullying are factors that increase the score of depressive symptoms. Discussion: The individuals who are not involved in the bullying cycle have a lower rate of depressive symptoms and suicidal ideation, and a higher self-esteem. Although no causal connection can be established, the bullying, being a victim of bullying and involvement in the cycle of bullying are all associated with depression, suicidal ideation, and low self-esteem, which may indicate an impaired mental health status of these students. Therefore, this study reveals that there is a possible relationship between psychiatric disorders, suicidal ideation and bullying behavior.

Key words: Adolescent, bullying, depression, suicidal ideation, self-esteemOkullardaki akran zorbalığının ergenlerde depresif belirtiler, benlik saygısı ve özkıyım düşüncesi ile ilişkisi

Ozet
Amaç: Okullarda eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilemesiyle gündeme gelen akran zorbalığı bazı psikiyatrik bozukluklarla nedensel veya sonuçsal olarak ilişkili olabilir. Bu araştırmanın amacı liselerde akran zorbalığının öğrencilerde depresif belirtiler, özkıyım düşüncesi ve benlik saygısını nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışma, Muş İli Merkez Ortaöğretim kurumlarında basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş öğrencilere Akran Zorbalığı Anketi, Beck Depresyon Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ölçekleri tam olarak dolduran 1173 öğrenciden elde edilen verilerle analizler yapılmıştır. Bulgular: Zorbalığa uğrayanların uğramayanlara göre, zorbalık yapanların yapmayanlara göre ve bir şekilde zorbalık döngüsüne girenlerin girmeyenlere göre depresif belirtileri daha fazla, benlik saygıları daha düşük, özkıyım düşünceleri daha fazladır. Zorbalığa uğramak, özkıyım düşüncesi riskini %45 artırırken, zorbalıkta bulunmak riski %66.3 artırmaktadır. Yaş, kız cinsiyet, düşük benlik saygısı, zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma, depresif belirti puanını artıran etkenlerdir. Tartışma: Zorbalık döngüsüne girmeyen bireylerde depresif belirtilerin, özkıyım düşüncesinin azlığı ve benlik saygısının yüksekliği ruh sağlığı iyi olan bireylerin sorun çözmede zorbalığı kullanmadıklarını göstermektedir. Nedensellik ilişkisi kurulamasa da, zorbalık yapma, zorbalık kurbanı olma, zorbalık döngüsüne girme ile depresyonun, özkıyım düşüncesinin yaygınlığı ve düşük benlik saygısı da bu öğrencilerde yetersiz bir ruhsal sağlık durumunun göstergesi olabilir. Bu çalışma hem zorba olma, hem de kurban olma ile psikiyatrik bozukluklar arasında ilişki olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Zorbalık, depresyon, özkıyım düşüncesi, benlik saygısı, ergen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selma Tural Hesapçıoğlu
Articles by Habibe Yeşilova Meraler
Articles by Filiz Ercan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1572
Downloaded: 838
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 210-216. doi:10.5455/apd.268900


Web Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=268900 [Access: December 13, 2018]. doi:10.5455/apd.268900


AMA (American Medical Association) Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 210-216. doi:10.5455/apd.268900Vancouver/ICMJE Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited December 13, 2018]; 19(2): 210-216. doi:10.5455/apd.268900Harvard Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan (2018) Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 210-216. doi:10.5455/apd.268900Turabian Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. 2018. Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 210-216. doi:10.5455/apd.268900Chicago Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. "Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 210-216. doi:10.5455/apd.268900MLA (The Modern Language Association) Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan. "Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 210-216. Print. doi:10.5455/apd.268900APA (American Psychological Association) Style

Selma Tural Hesapcioglu, Habibe Yesilova Meraler, Filiz Ercan (2018) Bullying in schools and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and suicidal ideation in adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 210-216. doi:10.5455/apd.268900

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]