ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study

Elif Ulu.

Abstract
Objective: Aggression is defined as the feeling of anger and the tendency to act destructively as a result of obstructing a behavior, and it is frequently seen today. The purpose of this study is to examine the psychometric properties of the ‘Children’s Aggression Scale Teacher Form’ (CAS-T) and to adapt it into Turkish. The scale is the teacher version of the CAS-T, which has been examined in Turkey. The scale was developed to measure the severity, frequency, extent and diversity of aggressive behavior. Methods: The CAS-T Form consists of 23 items and five subscales. The scale was applied to the parents and teachers of 476 primary school students who showed aggressive behaviors and were directed to the child psychiatry clinic for diagnosis and treatment. For the validity of the scale, the relation was examined with similar scales. The difference between the groups was examined both in terms of diagnosis and gender, and confirmatory factor analysis was performed in the context of structure validity. For reliability, internal consistency is calculated. Conclusion: According to the findings of the research, it is thought that Turkish form of CAS-T Teacher Form is a reliable and valid measurement tool that can be used in the field of research and treatment.

Key words: Aggression, validity, reliabilityÇocuklar için Saldırganlık Ölçeği Öğretmen Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Ozet
Amaç: Saldırganlık, bir davranışın engellenmesi sonucu yaşanan öfke duygusu ve yıkıcı davranma eğilimi olarak tanımlanmıştır ve günümüzde sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ‘Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Öğretmen Formunun (ÇSÖ-ÖF) psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve Türkçeye kazandırılmasıdır. Ölçek, Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan ‘Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formunun öğretmen sürümüdür. Ölçek saldırgan davranışların şiddetini, sıklığını, yayılımını ve çeşitliliğini ölçmek için geliştirilmiştir. Yöntem: ÇSÖ-ÖF, 23 madde ve beş alt ölçekten oluşmuştur. Ölçek, saldırgan davranışlar gösteren, tanı ve tedavi için çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendirilen 476 ilköğretim öğrencisinin anne-babalarına ve öğretmenlerine uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliği için benzer ölçeklerle ilişkisi incelenmiş, gruplar arası farka hem tanı, hem de cinsiyet açısından bakılmış ve yapı geçerliliği bağlamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenilirlik için iç tutarlılık hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre, ÇSÖ-ÖF Türkçe Formunun araştırma ve tedavi alanında kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, geçerlik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Elif Ulu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 554
Downloaded: 219
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Elif Ulu. [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472


Web Style

Elif Ulu. [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=277472 [Access: December 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.277472


AMA (American Medical Association) Style

Elif Ulu. [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472Vancouver/ICMJE Style

Elif Ulu. [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited December 13, 2018]; 19(Supplement 1): 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472Harvard Style

Elif Ulu (2018) [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (Supplement 1), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472Turabian Style

Elif Ulu. 2018. [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 1), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472Chicago Style

Elif Ulu. "[Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472MLA (The Modern Language Association) Style

Elif Ulu. "[Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.Supplement 1 (2018), 59-67. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.277472APA (American Psychological Association) Style

Elif Ulu (2018) [Children Aggression Scale-Teacher Version (CAS-T): Turkish validity and reliability study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 1), 59-67. Turkish. doi:10.5455/apd.277472

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]