ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms

Arkun Tatar.

Abstract
Objective: The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) 100 item long (HEXACO-PI-R-100-Tr) and 60 item short HEXACO-PI-R-60-Tr) Turkish forms. Methods: A total of 1174 people, 682 women and 492 men, between the ages of 18 and 73 participated in the study. The Five Factor Personality Inventory long form was administered to assess convergent validity. Of all participants 1118 people answered both inventories. Of participants 55 people completed the HEXACO-PI-Tr again after an interval of 15 days for test retest comparison. Results: The long form showed internal-consistency reliabilities ranging from 0.72 to 0.78 for six factors and from 0.29 to 0.77 for 24 subdimensions, for the short form internal- consistency reliabilities for six factors ranged from 0.58 to 0.75. Results of test retest analysis of the factors revealed correlation coefficients ranging from 0.67 to 0.80 for the long form and from 0.54 to 0.81 for the short form. Six factor construct of the inventory accounted for 27.76% of the variance in the long form and for 30.24% of the variance in the short form. Correlation coefficients as similarity measures between the factors of short and long forms were 0.92 for honesty-humility, 0.91 for extraversion, 0.94 for emotionality, agreeableness, conscientiousness and openness to experience. Convergence validity correlation coefficients between factors of the HEXACO-PI-100-Tr and factors of the Five Factor Personality Inventory ranged from 0.46 to 0.73 for the long form and from 0.45 to 0.66 for the short form. Discussion: The results show that the Turkish form of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R-Tr), both long and short forms, carry basic psychometric properties for practical uses and both forms show quite similar properties with the original English version.

Key words: HEXACO Personality Model, HEXACO Personality Inventory, six-dimensional structure of personality, personality assessmentGözden Geçirilmiş Uzun ve Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri (HEXACO-PI-R) Türkçe Formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, Altı Faktörlü (HEXACO) Kişilik Envanterinin 100 maddeli uzun (HEXACO-KE-100-Tr) ve 60 maddeli kısa (HEXACO-KE-60-Tr) Türkçe formlarının psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 18-73 yaşları arasında, 682 kadın, 492 erkek olmak üzere toplam 1174 kişi katılmıştır. Kriter bağıntılı geçerlilik çalışması için envanterle birlikte Beş Faktör Kişilik Envanteri uzun formu uygulanmıştır. Katılım-cıların 1118’i iki envanteri de yanıtlamıştır. Katılımcıların 55’i test-tekrar test karşılaştırması için ilk uygulamadan 15 gün sonra HEXACO-KE-Tr’yi yeniden doldurmuştur. Sonuçlar: Uzun form için altı faktörün 0.72-0.78 arasında, 24 alt boyutun 0.29-0.77 arasında, kısa form için ise altı faktörün 0.58-0.75 arasında değişen iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı gösterdikleri hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenilirlik analizi sonuçlarına göre faktörler, uzun form için 0.67-0.80 arasında, kısa form için 0.54-0.81 arasında bağıntı katsayısı göstermiştir. Envanter, altı faktörlü yapıyla toplam varyansın uzun formda %27.76’sını, kısa formda %30.24’ünü açıklanmıştır. Kısa ve uzun formlar arasında ise benzerlik ölçüsü olarak dürüstlük-alçak gönüllülük faktörü için 0.92, dışa dönüklük faktörü için 0.91, duygusallık, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık faktörleri için 0.94 düzeyinde bağıntı katsayıları belirlenmiştir. Bileşen geçerliliği için HEXACO-KE-Tr faktörleri ile Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri arasında, uzun form için 0.46-0.73 arasında değişen, kısa form için 0.45-0.66 arasında değişen bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. Tartışma: Altı Faktörlü (HEXACO) Kişilik Envanterinin hem uzun, hem de kısa Türkçe formlarının pratik kullanımlar için temel psikometrik özellikleri taşıdığı ve envanterin iki formunun da İngilizce aslına oldukça benzer özellikler gösterdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Altı Faktörlü Kişilik Envanteri, Dürüstlük-Alçak Gönüllülük, Dışadönüklük, Duygusallık, Uyumluluk, Sorumluluk, Deneyime Açıklık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arkun Tatar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 674
Downloaded: 355
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Arkun Tatar. [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098


Web Style

Arkun Tatar. [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=283098 [Access: December 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.283098


AMA (American Medical Association) Style

Arkun Tatar. [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098Vancouver/ICMJE Style

Arkun Tatar. [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited December 13, 2018]; 19(Supplement 1): 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098Harvard Style

Arkun Tatar (2018) [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (Supplement 1), 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098Turabian Style

Arkun Tatar. 2018. [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 1), 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098Chicago Style

Arkun Tatar. "[Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098MLA (The Modern Language Association) Style

Arkun Tatar. "[Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.Supplement 1 (2018), 5-13. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.283098APA (American Psychological Association) Style

Arkun Tatar (2018) [Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 1), 5-13. Turkish. doi:10.5455/apd.283098

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]