ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder

Tuğba Yüksel, Özlem Özcan.

Abstract
Objective: The aim of the present study was to evaluate heart rate variability (HRV) in children newly diagnosed as attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Methods: A total of 51 children with new ADHD diagnosis who were not received any treatment formed the study group and 51 age and sex-matched healthy children were en-rolled as the control group. 24-hour heart rate (HR) recordings were performed with rhythm Holter monitoring and HRV parameters indicating autonomous nervous system (ANS) functions were evaluated. Children in ADHD group were further divided into two groups as ‘severe’ and ‘mild’ ADHD according to Clinical Global Impressions-ADHD-Severity scale. Results: HRV parameters were comparable between ADHD and control groups. Whereas, percent-age of consecutive NN intervals over 50 msn (pNN50) and minimum Spectral Power per hour (minSPH) values were lower; while, maximum 1-hour heart rate Holter (maxHRH) and mean heart rate (HR) values were higher in severe ADHD group than those of control group. Conclusion: These results support that as the severity of ADHD increases, ANS dysfunction becomes more overt. Further large scale, multi-centered, randomized-controlled clinical trials are needed to clarify possible role of ANS dysfunction in ADHD etiopathogenesis.

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Heart Rate Variability (HRV), Autonomic Nervous System (ANS), dysfunctionDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda otonom sinir sistemi aktivitesinin bir göstergesi olarak kalp hızı değişkenliği

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni tanı konan ve hiç ilaç kullanmamış dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda kalp hızı değişkenliğini (KHD) değerlendirmektir. Yöntem: Ölçütlere uyan toplam 51 DEHB’li çocuk çalışma grubunu oluşturdu ve bunlarla benzer yaş ve cinsiyetteki 51 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Yirmi dört saatlik ritm Holter kayıtları yapıldı ve otonom sinir sistemi (OSS) işlevlerini gösteren HRV paramet-releri değerlendirildi. DEHB grubundaki çocuklar, klinik global değerlendirme-DEHB ciddiyet ölçeğine göre ‘ciddi’ ve ‘hafif’ DEHB gruplarına ayrıldı. Bulgular: DEHB ve Kontrol grubu arasında KHD parametreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Ciddi DEHB grubunun, 50 msn’nin üzerindeki ardışık NN aralıklarının tüm NN sayısına oranı (pNN50) ve minimum spectral power per hour (minSPH) değerlerinin ortalamaları kontrol grubuna göre daha düşük iken, maksimum 1-hour heart rate Holter (maksHRH) ve ortalama kalp hızı (KH) değerleri daha yüksekti. Sonuç: Bu sonuçlar, DEHB şiddeti arttıkça, OSS işlev bozukluğunun daha fazla olduğunu desteklemektedir. DEHB etiyo-patogenezinde OSS işlev bozukluğunun olası rolünü açıklığa kavuşturmak için daha büyük ölçekli, çok merkezli, randomize-kontrollü klinik çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Kalp Hızı Değişkenliği(KHD), Otonom Sinir Sistemi(OSS), disfonksiyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tuğba Yüksel
Articles by Özlem Özcan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2212
Downloaded: 604
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 493-500. doi:10.5455/apd.288995


Web Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=288995 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.288995


AMA (American Medical Association) Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 493-500. doi:10.5455/apd.288995Vancouver/ICMJE Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 493-500. doi:10.5455/apd.288995Harvard Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan (2018) Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 493-500. doi:10.5455/apd.288995Turabian Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. 2018. Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 493-500. doi:10.5455/apd.288995Chicago Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. "Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 493-500. doi:10.5455/apd.288995MLA (The Modern Language Association) Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan. "Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 493-500. Print. doi:10.5455/apd.288995APA (American Psychological Association) Style

Tugba Yuksel, Ozlem Ozcan (2018) Heart rate variability as an indicator of autonomous nervous system activity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 493-500. doi:10.5455/apd.288995

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]