ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment

Esra Demirci, Zejnep Lushi Şan, Ayşe Irmak, Sevgi Özmen, Eser Kılıç.

Abstract
Objective: This study aims to evaluate the plasma levels of neuropeptide-Y (NPY), leptin and ghrelin and in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and investigate the neurobiological mechanisms beneath side effects of methylphenidate such as lack of appetite, weight loss and/or decrease in weight gain. Methods: Thirty children diagnosed as ADHD with DSM-5 and 21 healthy children similar to study group with age and gender were included in the study. All subjects are evaluated with Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL). All parents filled sociodemographic data form, also parents of the chil-dren with ADHD filled Conners’ Parent Rating Scale (CPRS). ADHD group evaluated with Barkley Stimulant Side Effect Evaluation Form after two months of extended release methylphenidate (OROS-MPH) therapy. Plasma NPY, leptin and ghrelin levels were evaluated in control group for once and in ADHD group for twice, before and 2 months after treatment with enzyme-like immune-sorbent assay (ELISA) kits. Results: In our study, when plasma leptin, ghrelin and NPY levels of healthy controls and ADHD group were compared; NPY level was lower in the ADHD group. Compared with healthy controls, post-treatment ADHD group leptin level was observed to be lower. In the ADHD group, only NPY level was found to be higher after treatment than before treatment. Conclusion: It was observed that NPY levels were found to be lower in the ADHD group than in the healthy group, and plasma levels increased after treatment. In addition, leptin and ghrelin levels not changed after treatment. Thus, further studies with larger study groups are needed whether these changes will be more meaningful when the treatment duration is prolonged. New studies may reveal neurobiological mechanisms beneath loss of appetite and/or weight loss associated with methylphenidate treatment.

Key words: ADHD, OROS-MPH, appetite, neuropeptide Y, leptin, ghrelin.DEHB’li çocuklarda NPY, leptin ve grelin düzeyleri: Metilfenidat tedavisinin etkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda iştah ve beslenmeyi düzen-leyen biyomoleküllerden nöropeptit-Y (NPY), leptin ve grelinin plazma düzeylerini belirlemek ve tedavide kullanılan uzun salınımlı metilfenidat (OROS-MPH) kullanımına bağlı olarak gelişen iştahsızlık, kilo kaybı ve/veya kilo alımında yavaşlama yan etkilerinin altında yatan nörobiyolojik düzenekleri araştırmak amaçlandı. Yöntem: DSM-5 tanı ölçüt-lerine göre DEHB tanısı konmuş 30 çocuk ile yaş açısından benzer 21 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan tüm olgulara Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) uygulandı. Tüm çocukların anne-babalarına Sosyodemografik Veri Formu ve DEHB grubunun anne-babalarına Conners Ana-Baba Değerlendirme Ölçeği (CADÖ) verildi. DEHB’li olgular iki ay OROS-MPH tedavisinden sonra Barkley Stimulan Yan Etki Değerlendirme Formu ile değerlendirildi. Sağlıklı kontrollerden bir kez ve DEHB’li olgulardan tedavisi öncesi ve tedavi sonrası toplam iki kez alınan kan örneklerinden plazma NPY, leptin ve grelin ve düzeyleri enzyme-linked immune-sorbent assay (ELISA) kitleriyle çalışıldı. Bulgular: Çalışma-mızda sağlıklı kontrol grubu ile DEHB grubu plazma NPY, leptin ve grelin düzeyleri karşılaştırıldığında, NPY düzeyi DEHB’li grupta düşük bulundu. Sağlıklı kontrol grubu ile DEHB grubu tedavi sonrası ölçümleri karşılaştırıldığında, DEHB grubunda leptin düzeyinin düşük olduğu gözlendi. DEHB’li olgularda tedavisi öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerde sadece NPY değerinin tedavi öncesine göre tedavi sonrası yüksek olduğu bulundu. Sonuç: NPY düze-yinin DEHB grubunda sağlıklı gruba göre düşük olduğu, tedavi sonrası plazma düzeylerinin arttığı, leptin ve grelin düzeylerinde tedavi sonrası anlamlı bir değişiklik olmadığı gözlenmiş olup tedavi süresi uzadığında bu değişikliklerin daha anlamlı olup olmayacağına yönelik daha geniş örneklem gruplarıyla, daha uzun süreli tedavi sonrasında yapılacak yeni çalışmalara gerek vardır. Bu çalışmalar metilfenidat tedavisine bağlı gelişen iştahsızlık ve/veya kilo kaybının altında yatan nörobiyolojik düzenekler hakkında yeni bilgiler elde edilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: DEHB, OROS-MPH, İştah, Nöropeptit Y, Leptin, Ghrelin.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Esra Demirci
Articles by Zejnep Lushi Şan
Articles by Ayşe Irmak
Articles by Sevgi Özmen
Articles by Eser Kılıç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2263
Downloaded: 655
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575


Web Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=289575 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.289575


AMA (American Medical Association) Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575Vancouver/ICMJE Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575Harvard Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic (2018) [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575Turabian Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. 2018. [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575Chicago Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. "[Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575MLA (The Modern Language Association) Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic. "[Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 485-492. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.289575APA (American Psychological Association) Style

Esra Demirci, Zejnep Lushi San, Ayse Irmak, Sevgi Ozmen, Eser Kilic (2018) [Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 485-492. Turkish. doi:10.5455/apd.289575

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]