ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents

Çağatay Uğur, Ahmet Uçaktürk, Eda Mengen Uçaktürk.

Abstract
Objective: Obesity remains a chronic disorder, which triggers both psychological and physical challenges and need not to be probed only from the biological viewpoint. Various obesity-linked psychiatric diseases have been docu-mented in past studies. Nevertheless, there is never adequate information on the correlation between obesity and autism/autistic symptoms in literature. However, high rates of obesity among autistic adolescents and children re-mained further stressed in the latest studies. The purpose of this study is to compare autistic and autistic symptoms in normal weight and body-mass index (BMI) and obese children. Methods: The study group entailed 204 adoles-cents and children with obesity whereas the control group entailed 143 children and adolescents in normal weight. The participants were handed sociodemographic data form, Social Communication Questionnaire (SCQ), and Autism Behavior Checklist (ABC). The assessment of autism spectrum disorder and autistic symptoms were done utilizing questionnaires and clinical interviews based on DSM-5. Results: Three children had positive ASD diagnosis. All of them were from obese group. The total score of ABC alongside relating (social skills) and sensory scores subgroups was found higher significantly in obese group. The SCQ total and subgroup scores were higher in the obese group, it was not significant. Nonetheless, the quantity of children with SCQ (positive score) beyond cutoff stood higher significantly in obese group. Discussion: We found a close correlation between obesity and autism and autistic symptoms. We suggest that common genetic studies to be performed on this field should clarify the relationship between autism and obesity more clearly.

Key words: obesity, social communication questionnaire, autistic symptom, autism, prevalenceObez çocuk ve ergenlerde otizm spektrum bozukluğu ve otistik belirtilerin araştırılması

Ozet
Amaç: Obezite hem ruhsal, hem de fiziksel zorlukları tetikleyen ve sadece biyolojik yönüyle irdelenmemesi gereken, kronik bir bozukluktur. Geçmişteki çalışmalarda obeziteye bağlı çeşitli psikiyatrik bozukluklar ortaya konmuştur. Bununla birlikte, literatürde obezite ile otizm/otistik belirtiler arasındaki korelasyon hakkında yeterli bilgi yoktur. Son çalışmalarda otistik çocuklar ve ergenler arasında yüksek obezite oranları sık vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı normal kilo ve beden kitle indeksine (BKİ) sahip çocuklarla obez çocukları otizm spektrum bozukluğu ve otistik belir-tiler açısından karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışma grubuna 204 obez çocuk ve ergen, kontrol grubuna 143 normal ağırlığa sahip çocuk ve ergen alındı. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Sosyal İletişim Ölçeği (SİÖ) ve Otizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL) verildi. Otizm spektrum bozukluğu ve otistik belirtilerin değerlendirilmesi DSM-5 temelli klinik görüşmeler ve ölçekler kullanılarak yapıldı. Bulgular: Üç çocukta otizm spektrum bozukluğu saptandı ve bu üç çocuk obez grubundaydı. Obez grupta ODKL ilişki kurma (sosyal beceriler) ve duyusal puanlar gibi alt ölçek puanların yanı sıra ODKL toplam puanı da yüksekti. SİÖ toplam ve alt grup puanları obez grupta daha yüksek, ancak anlamlı değildi. Bununla birlikte, SİÖ ölçeği pozitifliği (kesme puanı üstündeki çocuk sayısı) obez grupta belirgin olarak daha yüksekti. Tartışma: Obezite ile otizm ve otistik belirtiler arasında yakın bir ilişki bulduk. Bu alandaki ortak genetik çalışmaların, otizm ile obezite arasındaki ilişkiyi daha açık bir şekilde açıklamasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: obezite, sosyal iletişim ölçeği, otistik belirti, otizm, yaygınlık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Çağatay Uğur
Articles by Ahmet Uçaktürk
Articles by Eda Mengen Uçaktürk
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2301
Downloaded: 615
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 518-525. doi:10.5455/apd.289937


Web Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=289937 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.289937


AMA (American Medical Association) Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 518-525. doi:10.5455/apd.289937Vancouver/ICMJE Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 518-525. doi:10.5455/apd.289937Harvard Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk (2018) Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 518-525. doi:10.5455/apd.289937Turabian Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. 2018. Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 518-525. doi:10.5455/apd.289937Chicago Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. "Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 518-525. doi:10.5455/apd.289937MLA (The Modern Language Association) Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk. "Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 518-525. Print. doi:10.5455/apd.289937APA (American Psychological Association) Style

Cagatay Ugur, Ahmet Ucakturk, Eda Mengen Ucakturk (2018) Investigation of autism spectrum disorder and autistic symptoms in obese children and adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 518-525. doi:10.5455/apd.289937

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]