ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai.

Abstract
Objective: Interpersonal conflicts, such as marital conflicts are among the most commonly-reported reasons for self-harm and suicide. This study aimed to investigating suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Methods: This cross-sectional study was conducted with participation of 923 married women aged 18 to 59 years from Gilan-e Gharb County, the west part of Iran in 2017. Data gathering tool was a four part questionnaire included questions about participant's demographic variables, Beck Scale for Suicidal Ideation, questionnaire of Decrease Effective Relations in spouses, and questions about marital discord. Data were analyzed with SPSS 19 software, using Independent T-test, and Chi square at a 95% confidence level. Results: The subjects’ mean age was 37.28±9.58 years. Out of 923 participants, 345 women (37.4%) had some degree of suicidal ideation. The mean score of suicidal ideation in all of participants was 5.84±7.55 while in 345 suicide ideators was 15.1±3.4. Women with suicidal ideation had higher mean score of Decrease Effective Relations compared to women without suicidal ideation. Also three items of marital discord including conflict with spouse, physical conflict with the spouse and official application for divorce, were higher in suicidal ideators significantly. Conclusion: The present study concluded that suicidal ideation and decrease effective relations were high and notable among understudied women. Also this study showed that decrease effective relations and marital discord in suicidal ideators are higher than the women without suicidal ideation. Therefore the further studies are recommended to focus on designing and delivering suicide prevention programs tailored to resolve marital conflict.

Key words: Family Conflict, Self-Injurious Behavior, Suicidal Thoughtsİranlı kadınlarda intihar düşüncesi, evlilik uyuşmazlığı ve etkili ilişkilerde azalma

Ozet
Amaç: Aile içi çatışmalar gibi kişilerarası çatışmalar, kendine zarar verme ve intihar için en sık bildirilen nedenler arasındadır. Bu çalışma, intihar düşüncesini, evlilik uyumsuzluğunu araştırmayı ve İranlı kadınlar arasındaki etkili ilişkileri azaltmayı amaçlamıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 2017'de İran'ın batısındaki Gilan-e Gharb İlçesinden 18-59 yaşlarındaki 923 evli kadının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı, katılımcıların demografik değişkenleri ile ilgili soruları içeren dört bölümlü bir ankettir. İntihar Düşüncesi için Beck Ölçeği, eşlerde Etkili İlişkilerin Azaltılması Anketi ve evlilik uyuşmazlığı ile ilgili sorular. Veriler, SPSS 19 yazılımı ile Bağımsız T testi ve% 95 güven düzeyinde Chi kare kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 37.28 ± 9.58 yıldı. 923 katılımcıdan 345'inin (% 37.4) bir dereceye kadar intihar düşüncesi vardı. Tüm katılımcılarda intihar düşüncesinin ortalama puanı 5.84 ± 7.55 iken 345 intihar düşünüründe 15.1 ± 3.4 idi. İntihar düşüncesi olan kadınların, intihar düşüncesi olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, Etkili İlişkiler Düzeyindeki Düşüş puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca eş ile çatışma, eş ile fiziksel çatışma ve boşanma için resmi başvuru da dahil olmak üzere, evlilik uyuşmazlığının üç maddesi intihar düşüncesinde önemli ölçüde daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışma, intihar düşüncesinin ve etkili ilişkilerin azaltılmasının, çalışılan kadınlar arasında yüksek ve dikkate değer olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca bu çalışma, intihar düşüncesindeki etkili ilişkilerin ve evlilik uyuşmazlığının azaltılmasının intihar düşüncesi olmayan kadınlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, evlilik çatışmasını çözmek için uyarlanmış intihar önleme programlarının tasarlanması ve sunulmasına odaklanılması için daha ileri çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: aile çatışması, kendine zarar verme davranışı, intihar düşünceleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehdi Khezeli
Articles by Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei
Articles by Saeed Ariapooran
Articles by Alireza Ahmadi
Articles by Alireza Soltanian
Articles by Forouzan Rezapur-Shahkolai
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2450
Downloaded: 857
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 459-465. doi:10.5455/apd.290683


Web Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=290683 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.290683


AMA (American Medical Association) Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 459-465. doi:10.5455/apd.290683Vancouver/ICMJE Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 459-465. doi:10.5455/apd.290683Harvard Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai (2018) Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 459-465. doi:10.5455/apd.290683Turabian Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. 2018. Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 459-465. doi:10.5455/apd.290683Chicago Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. "Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 459-465. doi:10.5455/apd.290683MLA (The Modern Language Association) Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai. "Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 459-465. Print. doi:10.5455/apd.290683APA (American Psychological Association) Style

Mehdi Khezeli, Seyyed-Mohammad-Mehdi Hazavehei, Saeed Ariapooran, Alireza Ahmadi, Alireza Soltanian, Forouzan Rezapur-Shahkolai (2018) Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 459-465. doi:10.5455/apd.290683

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]