ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy

Bengü Gülhan Aydın, Gamze Küçükosman, Nuray Atasoy.

Abstract
Objective: Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective and life-saving treatment modality, while its effects and side effects are still being discussed. In our study, we aimed to demonstrate the effect of O2 administration on the cerebral oxygenation measured by Near Infrared Spectroscopy and the complications after ECT in the apnea period of ECT. Methods: This prospective, observational study was carried out with 40 patients whom ECT had been planned and who were undergoing ECT for the first time. Cerebral oximeter sensors and Bispectral index (BIS) monitoring were applied in all patients as well as routine monitoring. The participants were randomly divided into two groups. The patients who received administration of 6 L/min O2 through nasal cannula were included in Group O (n=20), and the patients who were not administered O2 were included in Group C (n=20). Hemodynamic data after induction, during the seizures and at the 10th min after the seizures, EtCO2, regional cerebral tissue oxygen saturation (rSO2), BIS values and complications after ECT were recorded in both groups. Results: No significant difference was determined between the groups with regard to rSO2 alteration values measured during the seizures and demographic characteristics. Desaturation (SpO2<90%) was observed in 12.5% of our patients. Of these five patients, four were in Group C, and one was in Group O. The EtCO2 values after the seizures was found to be significantly higher in Group C. The complication rate after ECT was also high in Group K. Discussion: Cerebral oxygen monitoring does not seem clinically useful in procedures with increased cerebral oxygen consumption, such as that in ECT in which the anesthesia time is short. In addition, it has been concluded that administration of oxygen during apnea may reduce respiratory complications that may occur during and after ECT.

Key words: Apnea ,Electroconvulsive Therapy, OxygenationElektrokonvulsif tedavi sırasında beyin oksijenlenmesi

Ozet
Amaç: Elektrokonvülzif tedavi (EKT), etkin ve yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmakla beraber, etkisi ve yan etkileri hala tartışılmaktadır. Çalışmamızda EKT’nin apne döneminde oksijen (O2) uygulamasının Near Infrared Spektroskopi ile serebral oksijenizayon üzerine ve EKT sonrası komplikasyonlar üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu ileriye dönük, gözlemsel çalışmaya ilk kez EKT planlanan 40 hasta katılmıştır. Tüm hasta-lara serebral oksimetre ve bispektral indeks sensörleri (BİS) uygulandı. Hastalar nazal kanül ile 6 L/dk O2 uygula-ması yapılan hastalar Grup O (s=20), O2 uygulanmayan hastalar Grup K (s=20) olarak rastgele ikiye ayrıldı. Nöbet sırasında ve nöbetten 10 dakika sonra hemodinamik veriler, end-tidal karbondioksit (EtCO2), bölgesel serebral doku oksijen satürasyonu (rSO2) ve BİS değerleri ile EKT sonrası komplikasyonlar kaydedildi. Sonuçlar: Nöbet sırasında ölçülen rSO2’deki değişim ve demografik özellikler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). EKT sırasında desatürasyon (SpO2<%90) hastalarımızın %12.5'inde gözlendi. Bu beş hastanın dördü Grup K'de, biri Grup O'da idi. Nöbet sonrası EtCO2 değerleri Grup C'de anlamlı olarak yüksek bulundu. EKT sonrası görülen komplikasyon oranı Grup K’de daha yüksek bulundu. Tartışma: EKT gibi serebral oksijen tüketiminin arttığı prosedürlerde anestezi süresinin kısa olması nedeniyle serebral oksijen monitorizasyonunun klinik olarak yararı görülememiştir. Bunun yanında apne döneminde O2 uygulanmasının EKT sırasında ve sonrasında oluşabilecek solunum komplikasyonlarını azaltabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Apne, Elektrokonvülsif Tedavi, Oksijenizasyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Bengü Gülhan Aydın
Articles by Gamze Küçükosman
Articles by Nuray Atasoy
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2310
Downloaded: 554
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888


Web Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=290888 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.290888


AMA (American Medical Association) Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888Vancouver/ICMJE Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888Harvard Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy (2018) [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888Turabian Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. 2018. [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888Chicago Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. "[Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888MLA (The Modern Language Association) Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy. "[Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 472-477. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.290888APA (American Psychological Association) Style

Bengu Gulhan Aydin, Gamze Kucukosman, Nuray Atasoy (2018) [Cerebral oxygenation during electroconvulsive therapy]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 472-477. Turkish. doi:10.5455/apd.290888

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]