ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey

Emel Sarı Gökten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uçkun, Ali Evren Tufan.

Abstract
Objective: ADHD is known to be associated with psychiatric comorbidities and psychosocial adversities in the long term. The existing literature is focused on predominantly Western samples. There are no studies evaluating long-term functionality of youth diagnosed with ADHD in Turkey. Methods: Patients diagnosed with ADHD at a study center in between 2011 and 2012 were contacted and current functionality was assessed via phone interviews. Univariate and bivariate analyses were conducted to determine correlates of functioning. Sequential logistic regres-sion analyses were conducted to evaluate predictors of still receiving treatment for ADHD, improvement in attention/ academics, improvement in behavior and in peer relationships. p was set at 0.05. Results: Information on func-tioning of 433 patients (78.3% male) could be collected. Male patients with ADHD tended to be more frequently under treatment at follow-up and they displayed behavior problems at follow-up significantly more frequently. Legal problems were reported in 3.7% and substance use in 2.3%. Discussion: Treatment for ADHD lasting at least 3 years predicted improved functioning and less psychosocial adversity. Earlier diagnosis of ADHD and longer treat-ment appears to protect against psychosocial adversity also in Turkish samples. Multi-center studies from Turkey with larger samples are needed.

Key words: ADHD, long-term, follow-up, methylphenidate, atomoxetine, functioningÜç yıl ve üzerindeki DEHB tedavisi uzun dönem komplikasyonları engelleyebilir: Türkiye’de tek bir merkezde DEHB’li çocukların uzun dönem prognozu ile ilgili bir ön çalışma

Ozet
Amaç: DEHB uzun dönemde psikiyatrik komorbiditeler ve ruhsal-toplumsal zorluklarla ilişkili olan bir bozukluktur. Günümüzde literatür daha çok batılı kaynaklardan edinilmektedir. Türkiye’de DEHB tanılı gençlerin uzun dönem işlevsellikleri ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Yöntem: 2011 ve 2012 yıllarında bir çocuk ve ergen psikiyatrisi merkezinde DEHB tanısı almış olan çocuklara ulaşıldı ve telefon görüşmeleriyle şimdiki işlevselliklerine dair bilgiler alındı. İşlevsellikteki korelasyonları değerlendirmek için tek değişkenli ve iki değişkenli analizler uygulandı. Sıralı lojistik regresyon analizleri halen DEHB tedavisi alıyor olma, dikkat/akademik işlevsellik, davranış ve akran ilişkile-rindeki düzelmeyi tahmin etmek için kullanıldı. P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Sonuçlar: Dört yüz otuz üç olguya (%78.3 erkek) ulaşıldı ve bilgi alındı. İzlemde erkek olgular daha fazla sıklıkta tedavi altındaydı ve daha fazla oranda davranış problemleri göstermekteydi. Yasal problemler %3.7 ve madde kullanımı %2.3 oranında sap-tandı. Tartışma: Üç yıl ve üzeri sürede DEHB tedavisi işlevsellikte düzelme ve daha az oranda psikososyal zorlukla ilişkiliydi. Erken tanı ve uzun süreli tedavi Türk örnekleminde de ruhsal-toplumsal zorluklara karşı koruyucu olarak saptandı. Çok merkezli ve geniş örneklemli yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: DEHB, uzun dönem, takip, metilfenidat, atomoksetin, işlevsellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emel Sarı Gökten
Articles by Nagihan Saday Duman
Articles by Burcu Uçkun
Articles by Ali Evren Tufan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2413
Downloaded: 692
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 509-517. doi:10.5455/apd.291757


Web Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=291757 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.291757


AMA (American Medical Association) Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 509-517. doi:10.5455/apd.291757Vancouver/ICMJE Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 509-517. doi:10.5455/apd.291757Harvard Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan (2018) Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 509-517. doi:10.5455/apd.291757Turabian Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. 2018. Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 509-517. doi:10.5455/apd.291757Chicago Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. "Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 509-517. doi:10.5455/apd.291757MLA (The Modern Language Association) Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan. "Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 509-517. Print. doi:10.5455/apd.291757APA (American Psychological Association) Style

Emel Sari Gokten, Nagihan Saday Duman, Burcu Uckun, Ali Evren Tufan (2018) Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 509-517. doi:10.5455/apd.291757

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]