ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse

Çiğdem Yektaş, Ali Evren Tufan, Bora Büken, Nihal Yurteri Çetin, Merve Yazıcı.

Abstract
Objective: The aim of this study to determine sociodemographic variables, characteristics of abuses and abusers, clinical diagnosis after abuse and factors associated with the psychopathology of sexually abused children and adolescents who referred to the department of child and adolescent psychiatry with the request of criminal report. Methods: Sexually abused 106 children and adolescents (83 girls and 23 boys) aged 3-18 years who referred for criminal reports were evaluated. Case files and criminal reports were examined retrospectively. Results: Great majority of the group was consisted of adolescent girls (63.2%). Touching to the body for sexual arousal was the most reported type of the sexual abuse (47.2%). 10.4% of the children reported multiway abuse. 32.1% of the cases experienced physical violence during sexual abuse. Other victims were also present in 17.0% (n=18) of the sample. Recurrent sexual abuse was found in 69.8% of cases. 50.0% of sexually abused cases were also exposed to different types of abuse within the family. The most common clinical diagnoses were post-traumatic stress disorder (24.5%) adjustment disorder (16.0%) and acute stress disorder (11.3%). Conclusion: Consistent with the literature, our finding, in which a significant proporiton of the cases were girls, shows that the girls are exposed to the sexual abuse more than boys. All abusers are male who were mostly familiar to the victims. Children and adolescents with mental retardation and experienced physical violence during abuse had a higher risk of developing psychopathology.

Key words: Sexual abuse, children, adolescents, psychopathology, mental disability, physical violenceCinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde istismar ve istismarcıya ilişkin özelliklerin ve psikopatoloji ile ilişkili risk etkenlerinin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, bir çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine adli mercilerce yönlendirilen istismar mağduru çocuk ve ergen olguların sosyodemografik özelliklerinin, istismar ve istismarcıların niteliğinin ve istismar sonrası klinik tanılarının değerlendirilmesi ile psikopatoloji gelişimini yordayan etkenlerin belirlenmesi amaçlan-mıştır. Yöntem: Adli mercilerce yönlendirilen 3-18 yaşları arasındaki 106 çocuk ve ergenin (83 kız, 23 erkek) sosyo-demografik ve klinik bilgileri dosyaları ve adli raporları incelenerek geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Örneklemin %63.2’si ergenlik dönemindeki kızlardan oluşuyordu. En sık bildirilen cinsel istismar tipi cinsel uyarılma için bedene dokunmaydı (%47.2). Çocukların %10.4’ünün birden fazla yolla cinsel istismara uğradığı belirlendi. Olguların %32.1’i cinsel istismar sırasında fiziksel şiddet görmüştü. Örneklemin %17.0’si başka istismar türlerine de uğramıştı. Tüm örneklemde yineleyen cinsel istismar oranı %69.8 olarak saptandı. Cinsel istismar edilen olgula-rın %50.0’ının aile içinde farklı tipte istismarlara da uğradığı bildiriliyordu. Cinsel istismara maruz kalan çocuklara en sık konulan klinik tanılar sırasıyla travma sonrası stres bozukluğu (%24.5), uyum bozukluğu (%16.0) ve akut stres bozukluğu (%11.3) oldu. Sonuç: Çalışmamızdaki olguların önemli bir bölümünün kızlardan oluşması kız çocukların daha fazla istismara maruz kaldığı bilgisini desteklemektedir. İstismarcıların hepsi erkek cinsiyette olup çoğunlukla çocuğun tanıdığı kişilerdir. Zeka geriliği olan ve istismar sırasında fiziksel şiddet gören çocuk ve ergen-lerde ruhsal sorun gelişme riski daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: cinsel istismar, çocuk, ergen, psikopatoloji, zeka geriliği, fiziksel şiddet


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Çiğdem Yektaş
Articles by Ali Evren Tufan
Articles by Bora Büken
Articles by Nihal Yurteri Çetin
Articles by Merve Yazıcı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2331
Downloaded: 676
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908


Web Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=291908 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.291908


AMA (American Medical Association) Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908Vancouver/ICMJE Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908Harvard Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici (2018) [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908Turabian Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. 2018. [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908Chicago Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. "[Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908MLA (The Modern Language Association) Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici. "[Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 501-508. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.291908APA (American Psychological Association) Style

Cigdem Yektas, Ali Evren Tufan, Bora Buken, Nihal Yurteri Cetin, Merve Yazici (2018) [Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 501-508. Turkish. doi:10.5455/apd.291908

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]