ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients

Hüseyin Şipka, Erdal Vardar.

Abstract
Objective: Opioid addiction is a chronic, relapsing and psychosocial disorder. In opioid addiction patients, studies show that sleep disorders, deteriorated quality of sleep and sleep architecture changes might be seen. In addition, comorbid psychiatric disorder and depression are frequently seen in opioid addicts. Comorbid psychiatric disorders and symptoms worsen of sleep quality in opioid addicts. This study aims to evaluate the quality of sleep during the periods of pre-treatment and in early opioid agonist maintenance treatment in the opioid addicts. Methods: The research included 29 patients in the Alcohol and Substance Addiction Treatment Unit of Trakya University Faculty of Medicine who have met diagnostic criteria for opioid addiction according to DSM-5, completed 28-day treatment, and admitted for control to Alcohol and Substance Addiction Treatment Unit after 1 month from discharge. The Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index are administered to all the patients who participated to the study on the day 1, day 28, and in the month 2. All the patients were treated with buprenorphine and naloxone combination. Results: In our study, a time-dependent significant de-crease from day 1 to month 2 was determined in the average scores of the Pittsburgh Sleep Quality Index, which evaluates the sleep quality. In addition, the Pittsburgh Sleep Quality Index average scores showed differences in all time periods. Our study also determined a time-dependent significant decrease in the average scores of the Hamilton Depression Rating Scale and the Hamilton Anxiety Rating Scale, which evaluates respectively the depressive symptoms and anxiety symptoms on the day 0, day 28 and day 60. Discussion: In our research, we evaluated the sleep quality and the symptoms of depression and anxiety of the patients diagnosed with opioid addiction in pre-treatment and early period of opioid agonist maintenance treatment, and showed that those symptoms were getting better with treatment. We think that these findings can guide further research, as they show that opioid treat-ment does not only serve for addiction treatment but also for the treatment of the symptoms accompanying the opioid addiction.

Key words: Opioid addiction, sleep, depression, anxiety, buprenorphine, naloxoneBuprenorfin/nalokson tedavisi gören opiyat bağımlısı hastalarda tedavinin erken döneminde uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Opiyat bağımlılığı kronik, yineleyici ve biyopsikososyal bir bozukluktur. Opiyat bağımlılarında uyku bozukluk-ları, uyku kalitesinde bozulma ve uyku yapısında farklılıklar görülebilmektedir. Buna ek olarak opiyat bağımlılarında depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluk eş tanısı sık görülmektedir. Psikiyatrik belirtiler ve eş tanı bu hastalarda uyku kalitesini bozmaktadır. Bu çalışmada opiyat bağımlılığı olan hastalarda tedavi öncesi, opiyattan arındırma ve opiyat parsiyel agonist idame tedavisi süresince uyku kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araş-tırmaya DSM-5 ölçütlerine göre opiyat kullanım bozukluğu tanı ölçütlerini karşılayan, 28 günlük tedavi programını tamamlayan ve taburculuk sonrası birinci ayda AMATEM polikliniğine izleme kontrolüne gelen 29 hasta alınmıştır. Araştırma katılan tüm hastalara 1. gün, 28. gün ve 2. ayda Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır. Hastaların hepsi buprenorfin/nalok-son kombinasyonu ile tedavi edilmişlerdir. Sonuçlar: Araştırmamızda 1. gün, 28. gün ve 2. ayda uyku kalitelerinin anlamlı olarak düzeldiği ve uykusuzluğun azaldığı; ayrıca 1. gün, 28. gün ve 2. ayda depresif ve anksiyete belirtile-rinde zamana göre anlamlı bir düşüş olduğu bulunmuştur. Tartışma: Araştırmamızda opiyat bağımlılığı hastala-rında uyku kalitesi, depresif ve anksiyete belirtilerinin tedavi öncesi ve opiyat parsiyel agonist tedavisinin erken dönemi süresince düzelme gösterdiği saptanmıştır. Bu bulgular opiyat bağımlılarında bağımlılık ile beraber, uyku-suzluk gibi eşlik eden ruhsal belirtilerin de tedavi ile düzeldiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Opiyat bağımlılığı, uyku, depresyon, anksiyete, buprenorfin, nalokson


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hüseyin Şipka
Articles by Erdal Vardar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2369
Downloaded: 680
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903


Web Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=294903 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.294903


AMA (American Medical Association) Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903Vancouver/ICMJE Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903Harvard Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar (2018) [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903Turabian Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. 2018. [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903Chicago Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. "[Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903MLA (The Modern Language Association) Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar. "[Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 466-471. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.294903APA (American Psychological Association) Style

Huseyin Sipka, Erdal Vardar (2018) [Evaluation of sleep quality of early buprenorphine/naloxone treatment in opioid addicted patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 466-471. Turkish. doi:10.5455/apd.294903

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]