ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts

Burçin Akın, Müjgan İnözü.

Abstract
Objective: Although unwanted intrusive thoughts (UITs) generally have been studied with obsessive-compulsive disorder (OCD), transdiagnostic model of anxiety disorders proposed UITs can be seen in a variety of the disorders including eating disorders (EDs), body dysmorphic disorder (BDD), and hypochondriasis (HYP) instead of being OCD-specific. The aim of the study was to adapt The Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts (QUIT) developed to evaluate several characteristics of the UITs in OCD, EDs, BDD and HYP into Turkish and to examine its psychometric properties. Methods: The sample was composed of 259 non-clinical university students. Having psychiatric illness within the past six months was an exclusion criterion, and the final analyses were conducted with 237 participants. Results: QUIT examines the UITs with three different criteria: frequency, discomfort and control/ appraisal strategies used for most distressing UITs. Reliability analyses indicated the internal consistencies were 0.84, 0.81 and 0.85 for obsessions; 0.91, 0.90 and 0.86 for physical appearance; 0.91, 0.90 and 0.88 for diet and physical exercise, 0.87, 0.85 and 0.89 for health related UITs, respectively for frequency, discomfort and control/ appraisal strategies. Confirmatory factor analyzes for all UIT contents’ revealed original version of control/appraisal strategies part with 14 items and 5 subscales works at the desired level in Turkish sample. The validity analyses indicated that Turkish version of the QUIT had satisfactory convergent, divergent and criterion validity values. Conc-lusion: Psychometric properties of the Turkish version of the scale meet the criteria of being valid and reliable and therefore QUIT can be used among Turkish population.

Key words: Intrusive thoughts, reliability, validityİstem Dışı Düşünceler Ölçeğinin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi: İstem dışı düşüncelerde tanılar üstü yaklaşım

Ozet
Amaç: İstem dışı düşünceler (İDD) genellikle obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) temelinde çalışılmış olmasına rağmen, anksiyete bozukluklarının tanılar üstü modeline göre bu tür düşüncelerin yeme bozuklukları (YB), beden algısı bozukluğu (BAB) ve hastalık anksiyetesi bozukluğu (HAB) gibi bozukluklarda da görüldüğü bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı OKB, YB, BAB ve HAB’de görülen İDD’leri ve bu düşüncelerin özelliklerini değerlendirmek için geliştirilen İstem Dışı Düşünceler Ölçeğini (İDDÖ) Türkçeye uyarlamak ve Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemi 259 sağlıklı üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Katılımcıların son altı ay içinde herhangi bir psikiyatrik bozukluk için tedavi görmeleri dışlama ölçütü olarak alınmış ve analizler 237 katılımcı üzerinden yapılmıştır. Sonuçlar: İDDÖ İDD’leri sıklık, yarattığı rahatsızlık ve en rahatsız edici İDD’ye yönelik kullanılan kontrol/yorumlama stratejileri olmak üzere üç alanda değerlendirmektedir. Güvenirlik analizleri obsesyonel içerikli İDD’ler için sıklık, rahatsızlık ve kontrol/yorumlama stratejileri bakımından iç tutarlılık değerlerinin sırasıyla 0.84, 0.81 ve 0.85; fiziksel görünüş ile ilgili İDD’ler için 0.91, 0.90 ve 0.86; diyet ve fiziksel egzersiz ile ilgili İDD’ler için 0.91, 0.90 ve 0.88; sağlıkla ilişkili İDD’ler için ise 0.87, 0.85 ve 0.89 olduğunu göstermiştir. Her İDD alanı için yapılan doğrulayıcı faktör analizleri özgün ölçeğin 14 maddelik ve beş alt boyutlu kontrol/yorumlama stratejileri alt bölümünün Türkiye örnekleminde istenir düzeyde çalıştığına işaret etmektedir. Geçerlilik analizi sonuçları İDD֒nün birleşen, ayırt edici ve ölçüt geçerliliği değerlerinin oldukça tatmin edici düzeyde olduğuna işaret etmiştir. Tartışma: İDD֒nün psikometrik özelliklerine ilişkin bulgular, ölçeğin Türkçe formunun Türkiye’de kullanabilecek düzeyde istenilir geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İstem dışı düşünce, güvenirlik, geçerlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burçin Akın
Articles by Müjgan İnözü
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1351
Downloaded: 413
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Akin B, Inozu M. [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 2): 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738


Web Style

Akin B, Inozu M. [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=295738 [Access: May 23, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.295738


AMA (American Medical Association) Style

Akin B, Inozu M. [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 2): 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738Vancouver/ICMJE Style

Akin B, Inozu M. [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited May 23, 2019]; 19(Supplement 2): 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738Harvard Style

Akin, B. & Inozu, . M. (2018) [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (Supplement 2), 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738Turabian Style

Akin, Burcin, and Mujgan Inozu. 2018. [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 2), 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738Chicago Style

Akin, Burcin, and Mujgan Inozu. "[Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738MLA (The Modern Language Association) Style

Akin, Burcin, and Mujgan Inozu. "[Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.Supplement 2 (2018), 55-63. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.295738APA (American Psychological Association) Style

Akin, B. & Inozu, . M. (2018) [Psychometric properties of the Turkish Form of the Questionnaire of Unwanted Intrusive Thoughts: transdiagnostic approach in unwanted intrusive thoughts]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 2), 55-63. Turkish. doi:10.5455/apd.295738

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]