ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Predictors of psychosocial functionality in obese women

Aslıhan Polat, Hatice Sodan Turan, Nermin Gündüz, Firdevs Alioğlu, Ümit Tural.

Abstract
Objective: The aim of this study is to determine the level of depression, self-esteem, body satisfaction and quality of life in obese women as well as the predictors of psychosocial functionality. Methods: The study group consisted of 110 obese women participating in a diet and exercise program held in Kocaeli University Faculty of Medicine. Beck Depression Inventory, Rosenberg Self Esteem Scale, Body Satisfaction Scale and Obesity Related Problems Scale were used. Weight and height measurements were done using a calibrated digital scale and a height scale. Results: Psychosocial functionality of the study group was found to be moderately deteriorated and it showed signi-ficant relationship with depression, self-esteem and body dissatisfaction but not with BMI. In the linear regression model, in addition to self-esteem and body dissatisfaction, educational status of the obese women were determined as the predictors for psychosocial functionality. Discussion: Self-esteem, depression and body satisfaction are all concepts that are intertwined in obese individuals. In conclusion this study shows that body satisfaction and self-esteem were more important for psychosocial function of obese women, rather than BMI per se. The severe deterio-ration of psychosocial functionality of obese women with a higher educational status might well be related to more exposure to stigmatization and discrimination as a result of taking a more active role in society. There is a need for future studies where stigmatization is also investigated as a triggering cause of body dissatisfaction and low self-esteem, thus leading to a decrease in quality of life.

Key words: obesity, obese woman, quality of life, psychosocial fuctionality, stigma in obese womanŞişman kadınlarda ruhsal-toplumsal işlevselliğin yordayıcıları

Ozet
Amaç: Bu araştırmanın amacı, şişman kadınların depresyon, benlik saygısı, beden hoşnutluğu ve yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve aynı zamanda ruhsal-toplumsal işlevselliğin yordayıcılarını saptamaktır. Yöntem: Çalışma örneklemi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diyet ve egzersiz ile kilo verme programına katılan 110 şişman kadından oluşmuştur. Beck Depresyon Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği ve Şişmanlıkla İlgili Sorunlar Ölçeği kullanılmıştır. Kalibrasyonu yapılmış dijital tartı ve boy ölçerle, kilo ve boy ölçümü yapılmıştır. Sonuçlar: Katılımcıların ruhsal-toplumsal işlevselliğinin orta düzeyde bozuk olduğu görülmüştür. Ruhsal-toplumsal işlevsellik depresyon, benlik saygısı ve beden hoşnutluğu ile anlamlı bir ilişki içindeyken BKG ile arasında bir ilişki saptanmamıştır. Lineer regresyon modelinde benlik saygısı ve beden hoşnutluğuna ek olarak şişman kadınların öğrenim durumunun ruhsal-toplumsal işlevselliği yordadığı saptanmıştır. Tartışma: Şişman kadınlarda benlik saygısı ve beden imgesi iç içe geçmiş kavramlardır. Sonuç olarak bu çalışma beden kitle göstergesinden çok, beden hoşnutluğu ve öz saygının ruhsal-toplumsal işlevsellik açısından daha önemli olduğunu göstermiştir. Eğitim durumu daha yüksek şişman kadınlarda ruhsal-toplumsal işlevselliğin daha bozuk olması toplumdaki aktif rolleri nedeniyle daha fazla damgalama ve ayrımcılığa maruz kalmayla ilişkili olabilir. Damgalamanın beden imgesi ve düşük benlik saygısını tetikleyerek yaşam kalitesinde düşmeye neden olup olmayacağını araştıran ileri çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: obezite, şişman kadınlar, obez kadınlar, yaşam kalitesi, psikososyal işlevsellik, obez kadınlarda damgalama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aslıhan Polat
Articles by Hatice Sodan Turan
Articles by Nermin Gündüz
Articles by Firdevs Alioğlu
Articles by Ümit Tural
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 221
Downloaded: 128
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. doi:10.5455/apd.302104


Web Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=302104 [Access: November 21, 2018]. doi:10.5455/apd.302104


AMA (American Medical Association) Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. doi:10.5455/apd.302104Vancouver/ICMJE Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. doi:10.5455/apd.302104Harvard Style

Polat, A., Turan, . H. S., Gunduz, . N., Alioglu, . F. & Tural, . U. (0) Predictors of psychosocial functionality in obese women. doi:10.5455/apd.302104Turabian Style

Polat, Aslihan, Hatice Sodan Turan, Nermin Gunduz, Firdevs Alioglu, and Umit Tural. 0. Predictors of psychosocial functionality in obese women. doi:10.5455/apd.302104Chicago Style

Polat, Aslihan, Hatice Sodan Turan, Nermin Gunduz, Firdevs Alioglu, and Umit Tural. "Predictors of psychosocial functionality in obese women." doi:10.5455/apd.302104MLA (The Modern Language Association) Style

Polat, Aslihan, Hatice Sodan Turan, Nermin Gunduz, Firdevs Alioglu, and Umit Tural. "Predictors of psychosocial functionality in obese women." doi:10.5455/apd.302104APA (American Psychological Association) Style

Polat, A., Turan, . H. S., Gunduz, . N., Alioglu, . F. & Tural, . U. (0) Predictors of psychosocial functionality in obese women. doi:10.5455/apd.302104

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]