ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses

Mehmet Arslan, Ali Metehan Çalışkan, Duygu Göktaş, İkbal İnanlı, Saliha Çalışır, İbrahim Eren.

Abstract
Objective: Only a limited number of studies have evaluated sexual functions in patients with bipolar disorder (BD) and their spouses. The aim of the present study was to compare the sexual functions of male patients with BD and their healthy spouses with those of healthy couples and to investigate potential factors that predict sexual problems. Methods: Sixty male outpatients with BD in remission and their healthy female spouses were included in the study. All patients were under medication. Randomly selected forty healthy couples were included as the control group. All participants were assessed with sociodemographic data form, Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Marital Adjustment Scale (MAS). Results: Problem rates according to GRISS total, communication, frequency and impotence scores were higher for patients than male controls. Problem rates according to GRISS communication and frequency scores were higher for patients’ spouses than female controls. Logistic regression analyses for males revealed that sexual problems were associated with depressive symptoms and marital adjustment, but were not assoicated with the presence of BD. Analyses for females showed that sexual problems were associated with marital adjustment and age, whereas no association was ound with being spouse of a patient. Conclusions: Treating the subsyndromal depressive symptoms of patients and interventions to increase marital adjustment may improve sexual functions of patients and their spouses. After controlling confounding factors, presence of sexual problem was not associated with having BD for males and being a spouse of a patient for females.

Key words: Bipolar disorder, sexual satisfaction, sexuality, marital adjustmentErkek bipolar bozukluk hastaları ve sağlıklı eşlerinde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Bipolar bozukluk (BB) hastalarında ve eşlerinde cinsel işlevleri değerlendiren az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, erkek BB hastaları ve sağlıklı eşlerini cinsel işlevler açısından sağlıklı çiftlerle karşılaştırmak ve cinsel sorunları öngördüren olası etkenleri belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya BB hastası, remisyonda olan, ayaktan izlenen 60 erkek hasta ve sağlıklı eşleri alındı. Tüm hastalar psikiyatrik tedavi görüyordu. Kontrol grubu olarak rastgele seçilen 40 sağlıklı çift alındı. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Evlilik Uyumu Ölçeği (EUÖ) uygu-landı. Bulgular: Erkek BB hastalarında GRCDÖ toplam, iletişim, sıklık ve empotans puanlarına göre cinsel sorun görülme oranı, erkek kontrol grubundan yüksek saptandı. Hasta eşlerinde GRCDÖ sıklık ve iletişim puanlarına göre cinsel sorun görülme oranı, kadın kontrollerden yüksek saptandı. Erkekler için yapılan lojistik regresyon analizinde cinsel sorunların, depresif belirtiler ve evlilik uyumu ile ilişkili olduğu; ancak BB varlığı ile ilişkili olmadığı saptandı. Kadınlar için yapılan analizde cinsel sorunların evlilik uyumu ve yaş ile ilişkili olduğu, hasta eşi olmakla ilişkili olma-dığı saptandı. Sonuç: Hastaların eşik altı depresif belirtilerinin tedavi edilmesi ve evlilik uyumunu artırmaya yönelik girişimlerde bulunulması hem hastaların, hem de eşlerinin cinsel işlevlerinde iyileşme sağlayabilir. Karıştırıcı etken-ler kontrol edildikten sonra, erkekler için BB hastası olmanın, kadınlar için ise hasta eşi olmanın cinsel sorun varlığı ile ilişkili olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, cinsel doyum, cinsellik, evlilik uyumu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Arslan
Articles by Ali Metehan Çalışkan
Articles by Duygu Göktaş
Articles by İkbal İnanlı
Articles by Saliha Çalışır
Articles by İbrahim Eren
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1576
Downloaded: 509
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Arslan M, Caliskan AM, Goktas D, Inanli I, Calisir S, Eren I, . [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397


Web Style

Arslan M, Caliskan AM, Goktas D, Inanli I, Calisir S, Eren I, . [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=5397 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.5397


AMA (American Medical Association) Style

Arslan M, Caliskan AM, Goktas D, Inanli I, Calisir S, Eren I, . [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397Vancouver/ICMJE Style

Arslan M, Caliskan AM, Goktas D, Inanli I, Calisir S, Eren I, . [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited June 27, 2019]; 20(3): 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397Harvard Style

Arslan, M., Caliskan, . A. M., Goktas, . D., Inanli, . I., Calisir, . S., Eren, . I. & (2019) [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397Turabian Style

Arslan, Mehmet, Ali Metehan Caliskan, Duygu Goktas, Ikbal Inanli, Saliha Calisir, Ibrahim Eren, and . 2019. [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397Chicago Style

Arslan, Mehmet, Ali Metehan Caliskan, Duygu Goktas, Ikbal Inanli, Saliha Calisir, Ibrahim Eren, and . "[Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397MLA (The Modern Language Association) Style

Arslan, Mehmet, Ali Metehan Caliskan, Duygu Goktas, Ikbal Inanli, Saliha Calisir, Ibrahim Eren, and . "[Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 245-252. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.5397APA (American Psychological Association) Style

Arslan, M., Caliskan, . A. M., Goktas, . D., Inanli, . I., Calisir, . S., Eren, . I. & (2019) [Sexual functions in male patients with bipolar disorder and their healthy spouses]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 245-252. Turkish. doi:10.5455/apd.5397

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]