ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic

Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş.

Abstract
Objective: The aim of this study is to examine whether there is a difference between genders in terms of psychiatric diagnoses and symptom levels in epileptic children and adolescents. Methods: Diagnostic interviews were conducted with epileptic children and adolescents aged 6-17 and their parents who referred to child and adolescent psychiatry outpatient clinic by a child psychiatrist. Depressive symptom levels of children were obtained by Child Depression Inventory and hyperactivity, inattentiveness, conduct, oppositional and anxiety levels were examined by Conner’s Teacher and Parent Rating Scales. Results: Because of the psychiatric evaluations of the children, the incidence of anxiety disorders was significantly higher in females than males. Males had significantly higher levels of teacher reported hyperactivity than females. Female gender was shown to be an independent risk factor for anxiety disorders. It was found that the level of hyperactivity increased, as age decreased and male gender was an independent risk factor for hyperactivity problem. Discussion: Our study shows that while epileptic girls are especially at risk for anxiety disorders, boys for hyperactivity problems. It is proposed to develop preventive and supportive approaches to psychiatric problems that are likely to be seen according to gender in children and adolescents with epilepsy

Key words: gender differences, child, epilepsy, adolescent, psychiatric problemsÇocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerde epilepsi varlığında psikiyatrik sorunların cinsiyet ile ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı epilepsili çocuk ve ergenlerde eşlik eden psikiyatrik tanılar ve belirti düzeyleri açısın-dan cinsiyetler arasında farklılık olup olmadığının incelenmesidir. Yöntem: Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran, epilepsi tanısı konmuş 6-17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenler ve anne-babaları ile çocuk psikiyatristi tarafından tanısal görüşme yapıldı. Çocuk Depresyon Ölçeği ile çocukların depresif belirti düzeyleri, Conners Öğret-men ve Aile Değerlendirme Ölçekleriyle çocukların hiperaktivite, dikkat eksikliği, davranım, karşı gelme, anksiyete sorun düzeyleri belirlendi. Bulgular: Psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda kızlarda anksiyete bozukluklarının görülme oranı erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı. Erkeklerde ise, öğretmen bildirimli hiperakti-vite düzeyi kızlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu. Epilepsili çocuklarda kız cinsiyet, anksiyete bozuk-lukları için bağımsız bir risk etkeni olarak gösterildi. Yaş küçüldükçe hiperaktivite sorun düzeylerinin arttığı ve erkek cinsiyetin hiperaktivitede bağımsız bir risk etkeni olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamız epilepsili kız olguların özel-likle anksiyete bozukluğu, erkek olguların ise hiperaktivite sorunu açısından risk altında olduklarını göstermiştir. Epilepsili çocuk ve ergenlerde cinsiyetlerine göre görülme olasılığı yüksek psikiyatrik sorunlara yönelik önleyici, destekleyici yaklaşımların geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: cinsiyet farklılıkları, çocuk, epilepsi, ergen, psikiyatrik problemler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yasemin Yulaf
Articles by Funda Gümüştaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 100
Downloaded:
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Yulaf Y, Gumustas F. [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. Turkish. doi:10.5455/apd.543


Web Style

Yulaf Y, Gumustas F. [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=543 [Access: November 21, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.543


AMA (American Medical Association) Style

Yulaf Y, Gumustas F. [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. Turkish. doi:10.5455/apd.543Vancouver/ICMJE Style

Yulaf Y, Gumustas F. [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. Turkish. doi:10.5455/apd.543Harvard Style

Yulaf, Y. & Gumustas, . F. (0) [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. Turkish. doi:10.5455/apd.543Turabian Style

Yulaf, Yasemin, and Funda Gumustas. 0. [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. Turkish. doi:10.5455/apd.543Chicago Style

Yulaf, Yasemin, and Funda Gumustas. "[The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]." Turkish. doi:10.5455/apd.543MLA (The Modern Language Association) Style

Yulaf, Yasemin, and Funda Gumustas. "[The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]." Turkish. doi:10.5455/apd.543APA (American Psychological Association) Style

Yulaf, Y. & Gumustas, . F. (0) [The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic]. Turkish. doi:10.5455/apd.543

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]