ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes

Emel Koyuncu Kütük, Funda Gümüştaş, Behice Han Almış.

Abstract
Objective: In this study, it was aimed to examine variables that predict exposure to dating violence, students' views about violence and to determine differences with non-dating violence in terms of mental problems. Methods: Eight hundred and forty-eight college girls were included in the study by random sampling. A questionnaire assessing sociodemographic and violence related variables, and scales assessing depression, anxiety, thought of suicide, and suicidal behavior were filled by students. Psychiatric diagnostic interview was conducted with students who had been physically abused during the past 12 months. Results: The frequency of dating physical violence for the whole group was 3.7% (n=31) and the frequency of psychological violence by flirting was 24.8% (n=210). As a result of the logistic regression analysis, ıt was shown that staying in dormitories had a predictive effect on dating violence. Significant differences were found in depression, anxiety and suicide scores between students who were exposed to dating and non-dating violence. There was no significant difference in the rates of psychiatric disorder among girls who were exposed to physical violence by dating and non-dating in the last 12 months. Discussion: Our study is the first study in the related literature to compare rates of psychiatric disorders, to assess the level of depression, anxiety and suicidality in college girls who were exposed to dating and/or non-dating violence. The predictive effect of staying in dormitories on dating violence is a remarkable finding and can be examined with multicenter, large sample studies. Physical violence negatively affects mental health regardless of the perpetrator’s closeness. Development of programs to prevent physical abuse is important.

Key words: dating violence, non-dating violence, psychiatric disorders, college girlsÜniversite öğrencisi kızlarda flört şiddetinin belirleyicileri ve psikiyatrik sonuçlar açısından flört dışı şiddetten farklılıkları

Ozet
Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencisi kızlarda flört şiddetine uğramanın yordayıcı değişkenlerinin, öğrencilerin şiddet ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve ruhsal sorunlar açısından flört dışı kimselerden şiddet görme ile farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya gelişigüzel örnekleme yöntemiyle 848 üniversite öğrencisi kız alındı. Öğrencilere sosyodemografik ve şiddetle ilişkili değişkenleri değerlendiren bir anket formu, depresyon, anksiyete, intihar düşüncesi, intihar davranışı düzeylerini değerlendiren ölçekler doldurtuldu. Son 12 ay içinde fiziksel şiddete uğradığı belirlenen öğrencilerle bir psikiyatrist tarafından psikiyatrik tanı görüşmesi yapıldı. Bulgular: Tüm grupta flörtten fiziksel şiddet görme oranı %3.7 (s=31), psikolojik şiddet görme oranı %24.8 (s=210) bulundu. Lojistik regresyon analizi sonucunda öğrenci yurdunda kalmanın flört şiddetini yordayıcı etkisi gösterildi. Flört şiddetine uğrayanlar ile flört dışı diğer kimselerden şiddete uğrayanlar arasında depresyon, anksiyete ve intihar puanlarında anlamlı farklılıklar bulundu. Son 12 ay içinde flörtü ve flörtü dışındaki kimselerden fiziksel şiddete uğrayanlarda ruhsal bozukluk oranları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç: Çalışmamız flört şiddetine uğrayan ile flört dışı kimselerden şiddete uğrayanları psikiyatrik bozukluk oranları, depresyon, anksiyete düzeyleri ve intihar ile ilişkisi açısından karşılaştıran literatürdeki ilk çalışmadır. Üniversiteli kızlar arasında öğrenci yurdunda kalmanın flört şiddetini yordaması ilgi çeken bir bulgudur; çok merkezli, geniş örneklemli çalışmalarla incelenebilir. Fiziksel şiddet, uygulayan kişiden bağımsız şekilde ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Fiziksel şiddeti önleyici programların geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Flört şiddeti, Flört dışı şiddet, Psikiyatrik bozukluklar, Üniversite öğrencisi kızlar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emel Koyuncu Kütük
Articles by Funda Gümüştaş
Articles by Behice Han Almış
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1058
Downloaded: 537
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195


Web Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=274195 [Access: December 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.274195


AMA (American Medical Association) Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195Vancouver/ICMJE Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited December 13, 2018]; 19(2): 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195Harvard Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis (2018) [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195Turabian Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. 2018. [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195Chicago Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. "[Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195MLA (The Modern Language Association) Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis. "[Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 217-222. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.274195APA (American Psychological Association) Style

Emel Koyuncu Kutuk, Funda Gumustas, Behice Han Almis (2018) [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 217-222. Turkish. doi:10.5455/apd.274195

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]