ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study

Songül Duran, Sibel Ergün.

Abstract
Objective: The aim of this is to put forth perceptions of the stigma that parents of intellectual disabled individuals fell and the parents' experiences associated with the stigma. Methods: This research, which is made as qualitative research is carried out with 19 parents in Balıkesir between the dates April 2015-August 2016.A questionnaire and a semi structured interview form for parents and their disabled children have been used to collect the data. The interviews were held in rehabilitation centers. Face-to-face interviews that are realized via using the technique of in-depth interviews have been recorded on audio tape recorder. The audio recordings that were obtained from the interviews were transcribed and data were coded according to the themes and put into report form by interpreting. Results: As a result of the study, it was detected that parents who have intellectual disabled individuals do not receive sufficient support from family members, circle of friends and the society and feel stigmatized. Conclusions: It is considered as necessary to give psychological counseling and guidance to these parents who have the handi-capped individuals and to educate and raise awareness of the society about the issue.

Key words: intellectual disability, family, discrimination, stigma, labelingZihinsel engelli bireylerin anne-babalarının algıladığı damgalanma: Yorumlayıcı bir fenomenolojik analiz çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, zihinsel engelli bireye sahip anne-babaların algıladıkları damgalanmayı ve bununla ilişkili deneyimlerini ortaya koymaktır. Yöntem: Nitel araştırma modeli ile yapılan bu araştırma, Nisan 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında, Balıkesir’de 19 zihinsel engelli bireyin anne-babası ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, anne-babaya ve çocuğa yönelik soru formu ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler rehabi-litasyon merkezlerinde yapılmıştır. Derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze yapılan görüşmeler ses kayıt aygıtına kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları yazılı döküm haline getirilmiş, veriler kodlanıp temalara göre sınıflandırılmış, yorumlanarak rapor haline getirilmiştir. Bulgular: Çalışmada zihinsel engelli bireye sahip anne-babaların aile üyelerinden, arkadaş çevresinden ve toplumdan yeterli desteği almadığı ve damgalanma hissettiği saptanmıştır. Sonuç: Bu bireylere ruhsal danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sunulması ve toplumun da bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engel, aile, ayrımcılık, stigma, etiketlemek


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Songül Duran
Articles by Sibel Ergün
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 643
Downloaded: 248
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Songul Duran, Sibel Ergun. The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 390-396. doi:10.5455/apd.282536


Web Style

Songul Duran, Sibel Ergun. The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=282536 [Access: November 17, 2018]. doi:10.5455/apd.282536


AMA (American Medical Association) Style

Songul Duran, Sibel Ergun. The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 390-396. doi:10.5455/apd.282536Vancouver/ICMJE Style

Songul Duran, Sibel Ergun. The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited November 17, 2018]; 19(4): 390-396. doi:10.5455/apd.282536Harvard Style

Songul Duran, Sibel Ergun (2018) The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 390-396. doi:10.5455/apd.282536Turabian Style

Songul Duran, Sibel Ergun. 2018. The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 390-396. doi:10.5455/apd.282536Chicago Style

Songul Duran, Sibel Ergun. "The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 390-396. doi:10.5455/apd.282536MLA (The Modern Language Association) Style

Songul Duran, Sibel Ergun. "The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 390-396. Print. doi:10.5455/apd.282536APA (American Psychological Association) Style

Songul Duran, Sibel Ergun (2018) The stigma perceived by parents of intellectual disability children: an interpretative phenomenological analysis study. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 390-396. doi:10.5455/apd.282536

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]